Svitavská nemocnice je jedinou v Pardubickém kraji, která zatím CT přístroj nevlastní. „Bude to velká úleva pro naše lékaře i pacienty. Ti zatím musí cestovat za potřebným vyšetřením do sousedních nemocnic v Litomyšli a Ústí nad Orlicí,“ vysvětluje ředitel svitavské nemocnice Pavel Havíř.

CT vyšetření se využívá před plánovanými i urgentními operacemi. Přístroj přesně určí a ohraničí nebezpečný nález, který je nutné odstranit. „Byli jsme pod velkým tlakem našich lékařů, proto jsem velmi rád, že se nám podařilo s pojišťovnou uzavřít smlouvu o proplácení CT vyšetření.

Věříme, že na konci roku budeme přístroj vlastnit a běžně používat,“ dodal ředitel Pavel Havíř. Stejně jako ve většině jiných nemocnic bude i ve Svitavách CT umístěno na radiodiagnostickém oddělení.