O tom, že ji Pardubický kraj přestává od července zajišťovat, informovali poličské radní krajští úředníci dopisem. Kraj však namítá, že garanci poskytl za výjimečných okolností. „Tehdy záchranná služba současné zajišťovala i pohotovost, vztahovala se garance i na tuto službu,“ uvedla Markéta Tauberová, krajské radní zodpovědná za zdravotnictví. Zrušení pohotovosti je tak reakcí na dohodu o společném hrazení nákladů. Tu Svazek obcí AZASS, zajišťující sociální služby ve dvaceti pěti obcích a dvou městech na Poličsku, odmítl plnit.

Lékařskou službu první pomoci (LSPP) pro dospělé bude nadále poskytovat nejblíže Svitavská nemocnice. Do Litomyšlské nemocnice si budou moci lidé z Poličska dojet také, ale jen o víkendech. Jenomže ne všichni potřební, kteří by tuto službu využili, žijí přímo v Poličce. Třeba pro obyvatele z Březin, obce na hranici kraje, to znamená cestu dlouhou pětatřicet kilometrů. Podobně daleko pojedou i obyvatelé Trpína. Ani z Nedvězího se do půl hodiny lidé k lékaři nedostanou. Jet na pohotovost ale neznamená, vyrazit na výlet. V okamžiku, kdy se nemocný rozhodne vyhledat lékařskou pomoc, zřejmě není v nejlepší kondici. Další otázkou je, jestli má automobil a zda je sjízdná silnice. Poslední faktor se sice o prázdninách může zdát nepodstatný, ale na Poličsku bývají klimatické podmínky v zimě poměrně drsné. Proto zrušení pohotovosti podle místostarostky Poličky Marie Tomanové rozhořčilo starosty okolních obcí.

Radní Poličky a starostové obcí chtějí, aby kraj pohotovost zajišťoval i nadále. „Budeme trvat na zárukách, které nám Pardubický kraj dal. Pátého března 2009 garantoval, že lékařská služba první pomoci bude zachována ve stejném rozsahu,“ sdělila místostarostka Poličky Marie Tomanová. Jenomže radní moc možností nemají. Mohou vyvíjet tlak na kraj víceméně jen na politické úrovni.

Zklamání z přístupu krajských zastupitelů k zajištění lékařské služby první pomoci neskrývá starosta Pusté Kamenice Miroslav Myška. „Politická garnitura zklamala. Nedrží slovo. Jsme asi příliš daleko od Pardubic,“ řekl starosta Miroslav Myška. Opačný názor má krajská radní Markéta Tauberová. Tvrdí, že garance byly svazku obcí dány za výjimečných okolností v době, kdy zdejší záchranná služba jako poslední stanoviště v Pardubickém kraji přecházela pod centralizovanou záchrannou službu. V loňském roce kraj představil plánované změny v poskytování zdravotní péče. Jednou z nich bylo i snížení počtu pohotovostí ke konci loňského roku na pět. S tím, že ji zajistí krajské nemocnice. Tauberová přiznává, že příslib daný svazku obcí se náhle dostal do rozporu s realizovanou koncepcí zdravotnictví.

Hlavně nenápadně

Problémy se zajištěním a především financováním lékařské služby první pomoci na Poličsku se „táhnou“ několik měsíců. Podle Libora Stráníka, ředitele poličské nemocnice, došlo hned poté, co od května 2009 převzala zajišťování služby na Poličsku Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Nejprve byla zrušena služba LSPP jako výjezdová. Změnila se i provozní doba. Navíc pacienty sice lékaři v Poličce ošetřili, ale léky jim vydat nemohli.

Vloni v prosinci kraj přiškrtil tok peněz. Svazek obcí se s krajem dohodl, že ztráty z provozu pohotovosti budou hradit půl na půl. Od prvního ledna byla zcela zrušena lékařská služba první pomoci pro děti a dorost. „Postupným ukrajováním se služba vyprázdnila. S rozprostřenou nejistotou týkající se provozní doby a obsahu služby kleslo využívání služby,“ domnívá se Libor Stráník. Se změnami lidé přesně nevěděli, jak pohotovost funguje, ani jaké informace naleznou na dveřích ordinace. Proto se raději vydali jinam. Podle Marie Tomanové vyhledali službu průměrně dva lidé denně. Jejich ošetření vyšlo po vyčíslení nákladů na tisíc sto korun. „Původní dohoda o zkušebním provozu s dělením se o hrazení nákladů zůstala v platnosti. V průběhu zkušebního půlroku se však Svazek obcí AZASS obrátil na kraj s tím, že odmítá na provoz LSPP přispívat a trvá na dodržení garance z března 2009. Vzhledem k revokaci usnesení z ledna 2010, o níž byl svazek informován, a dohodě o společném hrazení nákladů, kterou odmítl plnit, Pardubický kraj reagoval zrušením LSPP v Poličce k prvnímu červenci,“ vysvětlila Markéta Tauberová.

Lidé z Poličska se obávají, že zrušení pohotovosti je změnou nevratnou. Markéta Tauberová ale argumentuje tím, že obyvatelé Poličska mají v dosahu dvě pohotovosti. V okresech Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí je totiž jen po jedné krajské nemocnici.

Podle Marie Tomanové na jednání Svazku obcí AZASS, které proběhlo v červnu, přislíbil ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Pavel Svoboda, že pohotovost zajistí záchranáři. „Sdělil, že se bude snažit o posílení rychlé zdravotnické pomoci o jednu posádku,“ uvedla Tomanová. Jestli k tomu však dojde, je podle Tomanové politická otázka. Bude to totiž vyžadovat uvolnění dalších peněz. Proto vedení města trvá na zárukách. Jestli však budou mít sliby deklarované krajem stejnou platnost podobně jako ty dané v březnu loňského roku, ukáže čas. Zatím kraj nemá podle vedoucího odboru zdravotnictví kraje Jaroslava Forejta prostředky ani na zajištění lékaře na pohotovosti.

Stručný dopis zrušil pohotovost

V návaznosti na usnesení členské schůze Svazku obcí AZASS ze dne 16. 6. 2010 kde bylo rozhodnuto nepřispívat od 1. 7. 2010 Pardubickému kraji na zajištění LSPP pro dospělé a LSPP pro děti a dorost, Vám sděluji následující stanovisko vedení Pardubického kraje.

V souladu se „Zásadami pro organizování a hrazení lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji v roce 2010“, které byly s představiteli Poličky projednány a byla učiněna dohoda, na základě které byla LSPP pro dospělé v Poličce na zkušební dobu od 1.1.2010 do 30.6.2010 pro­vozována prostřednictvím ZZS Pk, lékaři a sestry zajišťováni formou dohod o činnosti a město Polička uhradí 50% prokazatelné ztráty z hospodaření příslušné ordinace.

Vzhledem k výše uvedenému usnesení tak od 1. 7. 2010 přestává Pardubický kraj zajišťovat v Poličce LSPP pro dospělé. Nemá pro zajištění této činnosti nejen dostatek finančních prostředků, ale ani odpovídající personál. Služba LSPP bude nadále poskytována
pouze v zařízeních akutní lůžkové péče, tedy nejblíže ve Svitavské nemocnici a.s. a Litomyšlské nemocnici a.s. Kromě toho Pardubický kraj plánuje posílení posádek ZZS pro výjezdy do oblasti Poličska. To ovšem bude záležet na výši přidělených prostředků v roce 2011 pro oblast zdravotnictví.

Vážená paní místostarostko, připomínám také, že pro službu LSPP je také nezbytná ochota místních zejména praktických lékařů do služeb LSPP nastupovat a tato ochota je ve městě Polička a okolí minimální. Přesto doufáme, že u těchto lékařů a na všech dalšíchpříslušných místech budou občané o skutečnosti ukončení poskytování služby LSPP náležitě informováni.

RNDr. Jaroslav Forejt, CSc ,vedoucí odboru zdravotnictví Pardubického kraje

Proč kraj nedodržel garanci z 5. 3. 2009 a k 1. 7. 2010 zrušil LSPP v Poličce?

Odpověď Markéty Tauberové, členky Rady Pardubického kraje zodpovědné za oblast zdravotnictví:

Město Polička (resp. svazek obcí AZAS) usnesením Rady Pardubického kraje z 5. 3. 2009 skutečně získalo garanci, že v Poličce bude v původním rozsahu zachována záchranná služba i LSPP. Stalo se tak v době, kdy zdejší záchranná služba jako poslední stanoviště v Pardubickém kraji přecházela pod centralizovanou Záchrannou službu Pardubického kraje. Představitelé města Polička tehdy měli obavy o zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče a krajská rada jim vyšla vstříc garancí poskytnutou prostřednictvím svého usnesení. Jelikož tehdy záchranná služba současné zajišťovala i LSPP, vztahovala se garance i na tuto službu.

V loňském roce Pardubický kraj pak představil plánované změny v poskytování zdravotní péče v kraji. Jednou z nich bylo i snížení počtu LSPP k 31. 12. 2009 na pět s tím, že nadále už tuto službu nebude zajišťována stanicemi záchranné služby, ale jednotlivými krajskými nemocnicemi.

Města Králíky, Hlinsko a Polička s tímto návrhem nesouhlasila a požadovala zachování „svých“ LSPP. Kompromisu bylo dosaženo dohodou, že v těchto místech LSPP zůstanou i v prvním pololetí roku 2010 v jakémsi zkušebním provozu (po němž bude jejich fungování znovu přehodnoceno) s tím, že na nákladech na provoz se budou rovnoměrně podílet Pardubický kraj a dotyčná města (svazky obcí).
V lednu 2010 bylo také přikročeno k revokaci usnesení z března 2009, které poskytovalo garance městu Polička. Tyto garance totiž vznikaly, jak už bylo řečeno v úvodu, za výjimečných okolností, a nyní byly v rozporu s realizovanou koncepcí zdravotnictví v Pardubickém kraji. Garance tedy byla omezena pouze na zachování záchranné služby, čímž došlo k vyrovnání podmínek se všemi ostatními městy, z nichž byla LSPP přesunuta do krajských nemocnic. Toto rozhodnutí bylo představitelům města Polička i svazku obcí AZAS sděleno písemně bezprostředně po jeho přijetí krajskou radou.

Původní dohoda o zkušebním provozu s dělením se o hrazení nákladů však zůstala v platnosti. V průběhu zkušebního půlroku se však svazek obcí AZAS obrátil na Pardubický kraj s tím, že odmítá na provoz LSPP přispívat a trvá na dodržení garance poskytnuté v březnu 2009. Vzhledem k revokaci usnesení z ledna 2010, o níž byl svazek obcí AZAS informován, a dohodě o společném hrazení nákladů, kterou svazek obcí odmítl plnit, na to Pardubický kraj reagoval zrušením LSPP v Poličce k 1. 7. 2010.

Pozn. Obyvatelé Poličska mají v dosahu dvě LSPP (v nemocnicích Svitavy a Litomyšl), občané v ostatních okresech Pardubického kraje mají k dispozici pouze jednu LSPP (v okresech Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí je po jedné krajské nemocnici)