Naše děti ze základní školy U Školek spolupracují se Stonožkou již dvacátým rokem, proto neváhaly ani tentokrát pomoci potřebným. Výsledek předvánoční sbírky zimního šatstva pro syrské uprchlíky v Jordánsku byl velkolepý. Na výzvu ministerstva vnitra zareagovaly kromě naší školy i ostatní stonožkové školy našeho regionu v Opatově, Janově a Damníkově, sbírku podpořila i Farní charita Litomyšl a Základní škola Morašice, přidalo se i mnoho občanů našeho města. Všem patří veliké poděkování, protože i díky nim letělo letadlo do Jordánska zcela plné!

Celkově se v naší škole, která všem zmíněným posloužila jako sběrné místo, shromáždilo sto šedesát dva pytlů s oblečením. Z tohoto množství naplnili žáci naší školy osmdesát dva pytlů a dokázali tak, že jim osud jejich vrstevníků v daleké zemi není lhostejný. Ještě jednou všem děkujeme.

„Třešničkou na dortu" se stal dopis, který přišel do školy U Školek 30. ledna 2014. Ministr vnitra Martin Pecina zaslal škole diplom za účast na humanitární sbírce pro syrské uprchlíky a k němu děkovný dopis, z něhož cituji: „V tuto chvíli Vám mohu oznámit, že jsme vybrané oblečení předali v úterý 21. ledna 2014 těm, kteří ho nejvíce potřebují, tedy syrským uprchlíkům v Jordánsku, kteří s dětmi před občanskou válkou uprchli často jen v lehkém oblečení. Tato sbírka je důkazem, že i když nemůžeme vyřešit mezinárodní konflikty samotné, jejich trpícím dětským obětem pomoci dokážeme."

V České republice se podařilo za pomoci hnutí Na vlastních nohou Stonožka během několika dní vybrat téměř dvacet tun oblečení!

Za hnutí Na vlastních nohou Stonožka při Základní škole U Školek Litomyšl LUDMILA DROBNÁ

Více informací: na www.stonozka.org