Město dbá o bezpečnost obyvatel i o vynaložené investice do nových zařízení. Jedním z těchto kroků, které podnikli, bylo rozšíření veřejného osvětlení na ulicích Boženy Němcové a Vítězná. „Reagovali jsme na podněty občanů z těchto ulic. Mezi ulicemi vede frekventovaná spojka," uvedl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Lidé hodně využívají průchod od náměstí T. G. Masaryka přes ulice Jungmannova, Neumannova až na Vítěznou. „V těchto místech je poměrně hustá zástavba rodinných domů," potvrdil Pavel Čížek. Osvětlení tady bylo ale nedostačující.

Proti vandalům

To však nebyl jediný důvod, proč se radní rozhodli posílit ulice novými světly. „V loňském roce jsme v této části města vybudovali nové dětské hřiště. Obyvatelé nás upozorňovali na to, že ve večerních hodinách kvůli nedostatečnému osvětlení hrozí poničení hřiště vandaly," konstatoval starosta David Šimek.

Lampy veřejného osvětlení by tedy měly vyřešit i tento problém.

Za nové nasvícení chodníků radní zaplatili téměř dvě stě tisíc korun z městského rozpočtu.