Mysliveckého dne s bohatým kulturně společenským programem se zúčastnil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, poslankyně Parlamentu České republiky Zuzka Bebarová- Rujbrová, zástupci Okresního mysliveckého spolku ve Svitavách a další vzácní hosté.
V úvodu celodenního programu byla za zvuků loveckých fanfár v podání trubačů OMS Olomouc slavnostně zahájena výstava loveckých trofejí členů mysliveckého sdružení, kreseb s mysliveckou tematikou výtvarnice Hanky Křenkové z Prostřední Bečvy a místního rodáka, fotografa přírody a zvěře Jana Hlaváče. Nově bylo také otevřeno Centrum myslivecké literatury při Klubu autorů Českomoravské myslivecké jednoty. Hejtman si se zájmem výstavu prohlédl, pohovořil s autory vystavovaných uměleckých děl, ale i se členy jubilujícího mysliveckého sdružení. Ocenil přitom jejich nezištnou práci pro přírodu, ale také pro rozvoj kulturně společenského života v obci, regionu i kraji. Na závěr svého pobytu mezi myslivci obdržel Radko Martínek v mysliveckém literárním centru pamětní list a upomínkový půllitr se svatohubertským motivem.

Vyznamenání

V rámci slavnostního oběda, který následoval, vyslechli pozvaní hosté z úst předsedy sdružení Pavla Sourala informaci o historii i současnosti myslivosti v Jaroměřicích. Sedm členů sdružení poté převzalo myslivecká vyznamenání různých stupňů.

Hlavním bodem programu bylo poté odhalení nového svatohubertského pomníku v parku před jaroměřickým Centrem kultury, vzdělanosti a podnikání. Pomník, který je mistrovským dílem kamenosochařství Josef Kadlec, odhalila poslankyně Parlamentu České republiky a současně myslivkyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Vysvětili ho páter Jan Kornek z Dubu nad Moravou, organizátor Evropské myslivecké pouti a známý lovec, společně s místním farářem Tomášem Wojcziakem. Obcí přitom opět zněly slavnostní lovecké fanfáry, kterým naslouchaly dvě stovky shromážděných občanů a myslivců.

V odpoledních hodinách se v kalvarském kostele konala svatohubertská mše za zemřelé myslivce. A těm současným bylo požehnáno pro další práci ve prospěch přírody a zvěře.

Akce skončila neformálním, přátelským setkáním myslivců s veřejností.

Oldřich Koudelka