Svůj majetek vesnice i města občas prodávají. Na tom není nic špatného. Pokud si však jejich vedení jinak vysvětlí zákony, mohou nastat problémy. A právě jeden takový vyvstal v Brněnci.

V obci, která čítá čtrnáct stovek obyvatel, se před lety rozhodli prodat byt, který dlouhá léta zůstal bez užitku. Podle starosty Brněnce Blahoslava Kašpara v roce 2009 schválili záměr prodeje a ten vyvěsili na úřední desce, kde byl asi dva měsíce. Byt obec nabízela prostřednictvím realitní kanceláře za šest set třicet tisíc korun. Dlouho o něj nebyl zájem. Až v roce 2012 se objevil zájemce s tím, že nemůže celou částku zaplatit najednou. Radní schválili prodej na splátky. Polovinu měl kupující zaplatit naráz, zbytek ve splátkách. Z prodeje ale sešlo.

Až letos se objevil další kupec. Za byt, který je v havarijním stavu, byl ochotný zaplatit půl milionu. „Rada zvážila nabídku a předložila návrh zastupitelům. Prodej v březnu schválili," uvedl starosta.

Jedna ze zastupitelek, Markéta Lorenčíková, ale vznesla námitku proti rozhodnutí zastupitelstva. Nelíbilo se jí jednak to, že od zveřejnění záměru prodeje bytu uplynulo dlouhých pět let. A co víc? „Radní při schvalování prodeje předložili zastupitelům návrh kupní smlouvy, kde nebylo uvedené jméno kupujícího," doplnila Markéta Lorenčíková. Je přesvědčená, že k náležitostem smlouvy patří nejen přesný údaj, který byt je předmětem prodeje, stejně jako cena, za kterou jej obec prodává. Na návrhu smlouvy, kterou zastupitelé posvětili, mělo být uvedené také jméno kupce. To tam ale chybělo.

Zastupitelka z obavy, že bude kvůli neúplným podkladům usnesení neplatné a člověk, který byt koupí, by se časem mohl třeba také dozvědět, že žádný byt vlastně ani nevlastní, protože je smlouva neplatná, se dovolávala nápravy.

V Brněnci prodávají obecní byt, ale do smlouvy nenapsali jméno kupujícího. Zastupitelstvo prodej schválilo. Zastupitelka Markéta Lorenčíková se odvolala. Jako zástupce ostatních obyvatel, kterým zajisté každý zastupitel je, chtěla vědět, komu obec byt prodává.

Tuto informaci ale Markéta Lorenčíková nedostala, ani když vznesla dotaz na starostu. Jméno nebylo do smlouvy doplněné ani po mimořádném dubnovém zasedání, které mělo kroky radních a zastupitelů v Brněnci napravit. Ostatní členové zastupitelstva, kromě těch, kteří na zasedání nepřišli, a Markéty Lorenčíkové, která s postupem prodeje nesouhlasila, opět hlasovali pro prodej. Tím potvrdili březnové usnesení, byť návrh smlouvy postrádal velice důležitou náležitost.

Podle obce

Starosta Brněnce Blahoslav Kašpar vysvětlil podmínky, jak se prodává obecní majetek. „Zákon stanoví tři podmínky, které musí být známé zastupitelům, když mají o prodeji rozhodovat. Všem musí být jasné, co se prodává. Druhou podmínkou je cena. Třetí podmínka, kterou stanoví zákon, je splatnost. Ta byla všem zastupitelům řečená, jak je navržená do připravované smlouvy," uvedl starosta. Podmínku, komu obec byt prodává, podle starosty zákon nestanoví. „Z opatrnosti jsem jméno člověka, který kupuje, neřekl. Popsal jsem o koho jde, že jde o místního občana, který plánuje založit rodinu a v obci žít. Že je to člověk, se kterým nemáme sebemenší problémy," vysvětloval Blahoslav Kašpar. Uvedl, že nechal situaci posoudit i komerční právnickou organizací. „Bylo mi řečeno, že tak, jak jsme schválili prodej, že je to naprosto v pořádku," sdělil starosta.

Jméno je nezbytné

Ne všichni právníci jsou ale stejného názoru. Smlouva, kde není uvedené jméno kupujícího, je napadnutelná. „Podle zákona na ochranu osobních dat je chráněné například rodné číslo, ale jméno a příjmení ne. Jméno tedy na návrhu smlouvy, kterou zastupitelé schvalovali, být mělo," konstatoval svitavský advokát Miloš Vízdal.

Obyvatelé obcí chtějí mít přehled. Chtějí vědět, co radní a zastupitelé prodávají a komu. „Občan, ať je z onoho města, obce, nebo odjinud, pokud žádá o koupi bytu, nebo se zapojí do výběrového řízení, tím automaticky dává souhlas, aby jeho jméno bylo zveřejněné," vysvětlil Miloš Vízdal. Na druhou stranu je to i logické. „Zastupitel nemůže rozhodovat o prodeji, pokud neví, komu se majetek obce prodává," poznamenal advokát.

Také verdikt ministerstva vnitra je celkem jasný. Celou situaci v Brněnci ohledně prodeje bytu, který je už od roku 2007 prázdný a tedy žalostně volá po rekonstrukci, pracovníci odboru dozoru a kontroly veřejné správy posoudili. „Kupní smlouva na prodej bytu je neplatná z důvodu uplynutí příliš dlouhé doby mezi zveřejněním záměru a schválením prodeje a z důvodu neschválení druhé smluvní strany jakožto podstatné náležitosti kupní smlouvy zastupitelstvem obce," informovala Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra.