Do zastupitelstev 115 obcí v okrese Svitavy bylo zaregistrováno 458 volebních stran a 3 194 kandidátů. V jediné obci – Vísce u Jevíčka volby neproběhnou, protože z této obce nepodala ve stanoveném termínu žádná strana kandidátní listinu k registraci.

Ve 30 obcích byla zaregistrovaná jen jedna kandidátní listina s 6 až 15 kandidáty. V tomto počtu je 18 obcí, kde se shoduje počet kandidátů s počtem volených zastupitelů. V dalších 30 obcích jsou kandidáti rozdělení do dvou volebních stran, ve 24 obcích do 3 až 4 stran, ve 20 obcích do 5 až 9 stran a v 11 obcích do 10 a více stran (každý samostatně kandidující nezávislý kandidát je považován za volební stranu).

Oproti minulým volbám do obecních zastupitelstev, které se uskutečnily na podzim 2010, se počet volebních stran v okrese snížil o 21, přitom ubylo 20 samostatně kandidujících nezávislých kandidátů. Naproti tomu se celkový počet kandidátů zvýšil o 31.

(sta)