V tento den starosta STANISLAV HLADÍK převezme zlatou stuhu za vítězství v krajském kole.

Poprvé a hned vítěz. Rozhodovali jste se dlouho, jestli se do soutěže Vesnice roku přihlásíte?

Rozhodnutí, zda se přihlásíme, jsme zvažovali asi tři roky. Přihlásit jsme se chtěli po dokončení velkých investic, první etapě kanalizace a čistírně odpadních vod a úsporách energie ve škole. Za poslední kapku na miskách vah pro přihlášení vděčíme místostarostce Zdence Nováčkové, která účast v soutěži jednoznačně podporovala. A vítězství? To je pro nás obrovská radost, překvapení, ale také pokora před celostátním kolem.

Někteří lidé tvrdili, že nováček soutěže vyhrát nemůže.

Určitě jsme nebyli přehnaní optimisté, ale říkali jsme si, že nemáme co ztratit. Do celé soutěže jsme šli tak trochu s naivitou, ale také touhou ukázat, co je vlastně obec Dolní Újezd. Jak vypadá, jací lidé zde žijí. A možná právě ta naivita, důvěra v sebe sama a radost z toho, co děláme, nám pomohla zvítězit v krajském kole. Tady je však důležité poděkovat všem lidem, kteří nám s prezentací pomáhali. Tento úspěch není úspěchem jednotlivce, obecního úřadu nebo zastupitelstva, ale úspěchem všech občanů Dolního Újezdu. Děkujeme.

A pak to přišlo: Vesnicí roku je Dolní Újezd. Pamatujete si, co vám jako první letělo hlavou?

Když mi výsledky telefonoval předseda komise, myslel jsem si, že si ze mě dělá legraci. Když jsem pochopil, že to tak není, následovala obrovská exploze radosti za celou obec. Radost, o kterou jsem se chtěl hned s každým podělit, ale protože to po dvaadvacáté hodině večer nebylo možné, musel jsem to nechat až na ráno.

Chystáte slavnostní vyhlášení a předání stuh. Jaký den bude?

Bude to pro naši obec velmi slavnostní den. V sobotu 3. srpna proběhne v sokolovně v Dolním Újezdu slavnostní vyhlášení, předávání ocenění v rámci krajského kola soutěže a udělení titulu Vesnice Pardubického kraje roku 2013. Během sobotního dopoledne hosté zhlédnou kulturní program. V 10.30 hodin se přemístí do parku na Rovince a zúčastní se výsadby tří památných stromů. Poté si prohlédnou obec. Slavnostního aktu, který začne ve 13.30 hodin, se zúčastní i zástupci vyhlašovatele soutěže, Pardubického kraje, všech oceněných obcí a další hosté.

Kromě oficiálního programu pro hosty připravujete také akci pro všechny občany vesnice.

My bychom byli nejraději, kdyby se všichni občané mohli zúčastnit i oficiálního programu a slavnostního předávání ocenění. Jenže z technických a organizačních důvodů to není možné. Těšit se tedy mohou alespoň na „neoficiální zábavnou část, která začíná v šestnáct hodin v přírodním areálu za koupalištěm. Zde si občané Dolního Újezdu, Jiříkova a Václavek budou moci odpočinout, pobavit se nebo třeba jen posedět a pokoukat a zažít atmosféru zábavného podvečeru, který pro ně připravili zastupitelé obce a další ochotné ruce jako poděkování za sounáležitost s obcí, ve které všichni žijeme. K vidění nebo slyšení bude vystoupení dechové hudby Dolnovanka, dřevorubecká show, pohled na Dolní Újezd z ptačí perspektivy, ukázka strojů na cvičení a další překvapení. Vše zakončí letní zábava, kterou pořádají hasiči.

V sobotu převezmete zlatou stuhu. Co pro vás vítězství v prestižní soutěži znamená?

Vítězství a převzetí zlaté stuhy pro nás znamená radost, povzbuzení a hrdost, že můžeme žít v naší obci ale také závazek dále reprezentovat naši obec a kraj v celostátním kole.

Berete úspěch jako závazek do dalších let?

Ano, účast v soutěži nám otevřela oči a vidíme i to, co jsme dříve neviděli. Již před vyhlášením výsledků krajského kola jsme si říkali, že i kdybychom nic nevyhráli, tak účast v soutěži měla smysl a díváme se na spoustu věcí jinýma očima. Tento pohled bychom chtěli zachovat.

A po oslavách další práce. V září zabojujete o úspěch ještě v celostátním kole, musíte obec předvést celostátní komisi…

Určitě to náročné bude. Jdeme do toho s pokorou a musím říct, že se necítíme favority. Přesto ale uděláme vše proto, abychom uspěli. Samozřejmě jsme již sondovali, na co se máme zaměřit, na co si máme dát pozor, ale chceme přitom zůstat sami sebou. Každý kraj má svá specifika, když komise přijede na jižní Moravu nebo do jižních Čech, lidé jsou všichni oblečení v krojích, zpívají a tancují a tak je pochopitelné, že hodnotitelé jsou z toho nadšení. My máme kulturu trochu jinou, ale svou. Je také krásná a s pomocí té se budeme o titul ještě prát. A kdoví…

Jak vidíte Dolní Újezd jako starosta?

Jako perspektivní obec, která může svým občanům nabídnout vše, co je třeba ke spokojenému životu na vesnici.

A jako rodák a občan?

Jako malebnou obec, ve které rád žiji a vždy se do ní rád vracím. Jako příklad mohu uvést, že ač jsem více jak deset let pracoval v Hradci Králové, nikdy jsem ani okamžik nepomyslel na to, že bych se přestěhoval, byť dojíždění bylo mnohdy velmi náročné. A to myslím vypovídá za všechno. Cítím se jako velký újezdský patriot a svým způsobem vlastenec.

Má vesnice i nějaké slabiny, které je potřeba ještě řešit?

Vesnice jako taková slabiny nemá, ale řešit je třeba ještě spoustu věcí. Předně musíme dokončit druhou etapu kanalizace. Zde máme dotaci přislíbenou a s realizací počítáme období 2014 až 2015. Dále nás čeká zamyslet se na stavem místního koupaliště, dokončit revitalizaci koryta říčky Desné u koupaliště. Musíme pokračovat v přípravách nových parcel pro výstavbu a odstraňování všeho, co našim občanům ztěžuje nebo znepříjemňuje život.

Čeho si v obci nejvíce vážíte?

Nejvíce si vážím spolupráce jako takové, ať již je to spolupráce s firmami, zemědělskými subjekty, ale také hlavně s jednotlivými občany. Protože lze říci, že stejná jako charakteristika vnějšího vzhledu obce se nese i společenský život v naší obci. Rovněž ten má své kořeny v historii bohaté na pestrou činnost spolků, organizací, zájmových skupin i jednotlivců. Ochota a dobrovolná práce občanů se dnes znovu stala hybnou silou, která oživuje a obohacuje život v obci. Je třeba ale také říct, že naše obec neobnovuje a neudržuje jenom tradice z historie, ale že vytváří i tradice nové. To všechno pak velkou měrou přispívá ke zlepšování nálady a upevňování lidské pospolitosti a sounáležitosti s místem, kde žijeme. V této atmosféře „dělnosti a dobré nálady" vznikla i většina projektů, akcí i drobných nápadů, které se staly základem úspěchu v soutěži o vesnici roku Pardubického kraje. Ještě důležitější než titul Vesnice roku je pro nás však zjištění, že v dobře vypadající, uklizené a pestrým životem žijící obci se i dobře a spokojeně žije.

Kde bude asi Dolní Újezd za pět nebo deset let?

Dolní Újezd vidím jako vesnici, kde se dobře žije, kde je dobrá atmosféra a sounáležitost. Chceme být centrem a partnerem okolních obcí, ale přitom nechceme konkurovat městům. Tam se již sounáležitost vytrácí.

A na závěr jedna otázka pro ty, co ještě v Dolním Újezdu nebyli. Proč jet do Dolního Újezdu?

Všem, kteří si tuto otázku pokládají, bych doporučil přečíst si tento rozhovor a pokud by měli zájem se na vlastní oči přesvědčit o vzhledu naší obce a atmosféře, která v ní panuje, tak je zveme na osobní návštěvu nebo alespoň na návštěvu webových stránek obce www.dolniujezd.cz. Také doporučujeme zhlédnout amatérský film o Dolním Újezdu na na webu obce.