Během sobotního odpoledne 29. dubna bylo při bouřích nad naším územím zaznamenáno hned dvakrát slabé tornádo. Nejprve v Nejepíně u Chotěboře, krátce nato v Lubné. Tornáda byla podle meteorologů slabá a trvala jen krátce. Podle výpovědí místních lidí to bylo jen deset vteřin.

Poslední tornádo v Pardubickém kraji bylo zaznamenáno vloni v květnu, i toto bylo slabé a vyřádilo se pouze na polích u Sezemic na Pardubicku.  Vůbec nejhorší tornádo v novodobé historii postihlo kraj v červnu roce 2008, kdy v několik desítek metrů širokém, ale asi 20 kilometrů dlouhém pruhu přešlo přes Chudimsko. Mělo sílu F3. Silné tornádo řádilo o tři roky později také ve Starých Čívicích na Pardubicku. Letos bylo zaznamenáno tornádo také u Letovic

Tornádo poškodilo i nový dům Ondřeje Hápa v Lubné. „Trvalo to snad jenom deset vteřin. Zjevilo se to z pole a valilo,“ vzpomínal Ondřej Háp. Jeho dům měl na třech místech poškozenou střechu, zničené bylo i zastřešení zahradního bazénu.

Experti z Českého hydrometeorologického ústavu vyrazili dva dny po bouři do vesnice.

„První náznaky, že mohlo jít o tornádo, byly patrné z fotografií střechy nejvíce poškozeného domu, jež byly publikovány v médiích. Byly zde vytrhány, posunuty nebo shozeny těžké střešní tašky, a to stejným způsobem na opačných stranách střechy. Dále se objevily informace o přímém pozorování kondenzační nálevky tornáda,“ sdělil meteorolog Petr Münster.

Podle meteorologů celá událost trvala jenom minutu, a to v časovém rozmezí 13.05 až 13.10 hodin.

Tornádo poškodilo dům rodiny Hápových v Lubné u Poličky.
Deset vteřin a bylo vymalováno, líčí svědci. Tornádo v Lubné zničilo dvě střechy

„Počátek tornáda není přesně znám, neboť severozápadní část Lubné podél cesty na obec Zrnětín navazuje na pás pole bez vzrostlé vegetace. Ani na přiléhajícím remízku s různou skladbou stromů nebyly patrné žádné odpovídající škody. Prvním znakem působení větrného víru proto byla až povalená dřevěná latrína a o několik metrů přemístěná plechová bouda u rozestavěného domu,“ dodal Münster. 

Mapa obce Lubná s odhadovanou trasou tornáda 29. 4. 2023. Šipky značí směr působení větru. Čísla v kroužku odpovídají fotografiím v příloze.Mapa obce Lubná s odhadovanou trasou tornáda 29. 4. 2023. Šipky značí směr působení větru. Čísla v kroužku odpovídají fotografiím v příloze.Zdroj: google.com. Zpracoval: Petr Münster, ČHMÚ

V části, kde obec rozšiřuje svou zástavbu, byly po stavebních pozemcích poházeny v menší míře například palety a jiný lehký materiál. Prvních zhruba 200 metrů byl vír poměrně široký a rychlost větru slabší. Proto byly poškozeny především předměty a objekty méně stabilní s velkou záchytnou plochou.

Kompletní zprávu meteorologů o tornádu v Lubné najdete ZDE

Největší intenzita tornáda byla podle Mezinárodní Fujitovy stupnice jen krátce až IF1-, což může znamenat rychlost větru průměrně 128 km/h.

„Přikláníme se spíše k nižším rychlostem v této kategorii, ale zároveň krátkému spolupůsobení nasávání, které bývá původcem velmi lokálních největších škod. V ostatních částech obce předpokládáme rychlost větru v tornádu nižší, odhadem mezi 90 a 120 km/h,“ informovala Monika Hrubalová, mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu.

DRÁHA TORNÁDA

Dráha tornáda postupovala po poli podél zahrad prvních domů. Poházené kusy dřeva z dřevníku směrem doprava do pole ukazují na zadní stranu víru, který zachytil dobře zatíženou krycí fólii. Zároveň byl poškozen plůtek záhonku cibule mezi přilehlými poli, který je od dřevníku vzdálen 35 metrů. Na zahradách zde nebylo příliš volných předmětů, ze kterých by se mohly stát létající projektily, i solidně postavené zahradní domky nedávaly moc prostoru ke škodám, jaké by mohla způsobit slabší intenzita tornáda. To se pravděpodobně zúžilo, a tím zesílilo, díky přechodně zesílenému nasávání bouře právě po 200 metrech. Navíc zřejmě došlo k lehkému stočení dráhy vlevo, přímo na valbovou střechu rohového domu. Podél okrajové ulice pokračovalo tornádo až na úroveň Lubenského potoka. Podle výpovědí majitelů byly poškozeny střechy již jen v malé míře (lehce ohnutá plechová střecha, shozeny „dvě, tři“ tašky apod.) u většiny domů na levé straně ulice. Ukazuje to na zeslabení tornáda a postupné odpoutání škodícího víru od země. Na jedné zahradě hned za potokem slábnoucí tornádo rozhazovalo předměty a převrhlo uloženou kánoi. Celková délka trasy s doloženými škodami dosáhla přibližně 500 metrů, v nejširším místě byly menší škody zjištěny kolem 40 metrů.