Všechny tři části prohlídkového okruhu byly v posledních letech nákladně rekonstruovány, ocitly se totiž místy v až havarijním stavu. Letos pak začaly práce na opravách zbytku městského opevnění, které však již není součástí turistického okruhu.

Závady a poruchy

„Bylo dožilé dřevěné zábradlí, krytí kamenných ochozových zdí břidlicí, byla vyměněna šindelová krytina na střechách věží. Stavební úpravy se dotkly i kamenného zdiva kurtin a bašt a opravy dlažby ochozů. Závady a poruchy znemožňovaly bezpečný přístup po korunách hradebních zdí,“ uvedla Marta Mastná z poličské radnice.

Jen letošní fáze oprav veřejnosti nezpřístupněné části hradeb vyjde na 3,3 milionu korun včetně dvoumilionové dotace ze státního Programu regenerace městských památkových rezervací a zón.

Poličské hradby pocházejí z druhé poloviny 14. století a jsou jedny z nejzachovalejších ve střední Evropě. Obepínají celý střed města v délce 1220 metrů. Mají šířku 2 až 2,25 metru, jsou až osm metrů vysoké a jsou zpevněné 19 půlválcovými, do města otevřenými baštami.

Nepřátele ve středověku hradby odrazovaly už svou mohutností, v přímém boji se pak osvědčily hlavně při husitských válkách.

Důvod unikátní zachovalosti zdejších hradeb je prostý. V době třicetileté války už neměly prakticky žádný vojenský význam, ani později však na rozdíl od jiných historických měst nebyl při rozšiřování města důvod je bourat.
Vstupenky k prohlídce hradeb zakoupíte v budově Centra Bohuslava Martinů v Šaffově ulici.