Architekt Josef Pleskot doufá, že se muzeum stane vyhledávaným salonem města a celého kulturního regionu. „Regionální muzeum v Litomyšli vstoupilo do svého obrodného procesu díky řediteli Romanu Koškovi a jeho odborné poradkyni Alexandře Brabcové už před několika lety. Budova bývalého piaristického gymnázia v Litomyšli sice v rámci města zaujímá navýsost dokonalou pozici, ale ve skutečnosti je vůči městu téměř hermeticky uzavřenou pevností,“ uvedl Josef Pleskot.

Aby mohla budova sloužit novým programům, potřebuje především otevřít se okolí a navázat na zámecké návrší. „Proto navrhuji rozsáhlé odkrytí a zpřístupnění paty budovy jak ve vztahu k zámku, tak k městu. Funkce přízemí s vysokou společenskou hodnotou a snadnou přístupností je základovým kamenem nového soudobého muzea,“ říká architekt.

Plánované „zprůchodnění“ objektu souvisí se současnými trendy, které směřují k odstraňování bariér z měst. „Z budovy opuštěné školy se stane instituce otevřená a vstřícná pro veřejnost. Zapojí se do života v Litomyšli a poskytne svědectví o minulosti lákavým způsobem ve všech svých podlažích včetně podkroví,“ dodává Josef Pleskot.

Aby barokní budova splnila svůj účel, musejí muzejníci vystěhovat z objektu depozitáře a odborná pracoviště pro konzervátory do zámeckého pivovaru.