Nevznikne ale v blízkosti stávajícího penzionu pro důchodce. Radní jednají se zástupci Pardubického kraje o jeho vybudování v Domově na rozcestí.

Myšlenka na výstavbu nového domova pro seniory pro sedm desítek lidí je v současné době nereálná. Zastupitelé Svitav sice usilovali o prostředky ze státní dotace na jeho stavbu. Peníze ale nezískali. Vedení radnice proto hledá náhradní řešení. Uvažuje tedy o možnosti ubytování seniorů v sociálním zařízení, odkud se stěhují klienti do chráněného nebo podporovaného bydlení. Čtyři desítky seniorů by tak mohly najít ubytování v prostorách Domova na rozcestí.

Zatím jsou vize

„Projekt je ve stadiu prvotních úvah. O vlastním praktickém provozu nemohu zatím uvést nic konkrétního. Hlavním úkolem ale zůstává poskytovat kvalitní péči stávajícím klientům,“ sdělila ředitelka Domova na rozcestí ve Svitavách Jaroslava Filipová. Předpokládá, že pokud dojde k realizaci tohoto projektu, poskytnou obyvatelům z řad seniorů maximálně kvalitní péči. Samozřejmě přihlédnou k jejich individuálním potřebám. Jaké konkrétní služby domov seniorům nabídne, ještě ale není zcela jasné. Zástupci Pardubického kraje již deklarovali, že se na této koncepci budou podílet. Stejně tak s tím počítají svitavští radní. „Jednání s Pardubickým krajem o zajištění sociálních služeb pro seniory vzala rada města Svitavy na vědomí začátkem června,“ uvedla Zuzana Pustinová z městského úřadu.

Kdy domov pro seniory vznikne, je zatím nejasné. „Jsme teprve na začátku, proto je předčasné hovořit o termínu, kdy by se sem senioři začali stěhovat,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje Danuše Fomiczewová. Stávající budovy se totiž musí upravit. Přesto ale přestavba objektu vyjde několikanásobně levněji než stavba nové budovy. „Celkovou částku rekonstrukce části Domova na rozcestí na Dům pro seniory zatím není možné vyčíslit. Nyní zvažujeme nutné stavební úpravy a jejich náklady. Ze stejného důvodu je předčasné mluvit o částce nákladů na roční provoz,“ uvedla mluvčí Svitav Zuzana Pustinová. Předpokládá, že v domově najdou ubytování senioři, kteří jsou podstatně závislí na péči okolí.

Nyní probíhají jednání mezi všemi zúčastněnými. Společný záměr by měli schválit představitelé města i Pardubického kraje v září. Za tři měsíce také rozhodnou zastupitelé města o uvolnění peněz na rekonstrukci. Také upřesní, kolik peněz z městské kasy každoročně poplyne na dofinancování provozu.