Jak vznikl název Svojanov?

Svojanov je podle pověsti ,o které zde není nouze, nazván po jménu ptáčníka. Ten tady v dávných dobách zachránil knížete Jiřího. Za odměnu ho pasoval na rytíře a věnoval mu tento kraj.

Kdy jste získali titul městys?

Svojanovu byl udělen status již v 16. století s právem tržním a dokonce hrdelním. Tento doklad se vzácnými pečetidly je nyní uložen v archivu v Litomyšli. Na základě naší žádosti nám byl tento statut se všemi právy opět navrácen 13.10. 2006. Od této doby jej opět můžeme používat. O historickém významu Svojanova v rámci českého království svědčí nejen statut městys, ale dokládá ho i znak Svojanova ve tvaru stříbrného lva na červené štítě.

Kolik žije ve Svojanově lidí?

V městysu včetně šesti místních částí žije trvale 401 obyvatel. Svojanov je rekreační oblastí, a proto se přes letní a zimní sezony počty lidí díky chalupářům a návštěvníkům až ztrojnásobují.

Odcházejí mladí lidé do měst, nebo v obci staví domy a zakládají rodiny?

V posledních letech se podařilo pozastavit úbytek obyvatel. Konečně nás začalo přibývat. Je to dáno novými občánky, ale také výstavbou rodinných domů, která se tu rozvíjí. Nárůst počtu obyvatel je pro nás největší odměnou, protože se Svojanov stává novým domovem nejen pro místní lidi.

Rodí se ve Svojanově dost dětí? Máte plnou mateřskou školu?

V posledních letech se rodí tři až čtyři občánci ročně. Věřím, že jich budeme každoročně vítat více. V mateřské škole máme 23 především místních dětí. Pokud by přírůstek občánků závisel pouze na mateřské škole, klidně i rozšíříme kapacitu.

Chtějí lidé v obci stavět? Nabízíte parcely?

Svojanov je krásný kout naší země a přibývá lidí, kteří zde chtějí žít. Starší nemovitosti opravují a množí se nová výstavba. K podpoře rozvoje a výstavby jsme také schválili uzemní plán celého Svojanova, který vytipoval vhodné lokality.

Jaké jsou priority svojanovských zastupitelů?

Především vytvořit pro obyvatele co možná nejlepší podmínky k jejich životu v tomto drsném, ale krásném kraji. To spočívá v zajištění bydlení, služeb, kultury, sportovního vyžití ale hlavně pracovních příležitostí. Pro turisty a návštěvníky chceme vytvořit dobré podmínky pro rekreaci a ukázat historické a přírodní bohatství Svojanova tak, aby se rádi vraceli.

Plánujete na letošní rok opravy obecních objektů, nebo stavby?

Plánů máme vzhledem k rozlehlosti městyse mnoho. Z těch nejvýznamnějších se jedná o vybudování víceúčelového bezbariérového hřiště u rybníka a přestavbu turistické ubytovny v Dolní Lhotě. Jedná se o významné stavby pro další rozvoj sportovního vyžití, cestovního ruchu a vytvoření nových pracovních míst ve Svojanově. Za důležitou považuji protipovodňovou ochranu. Letos bychom rádi za pomoci Pardubického kraje dokončili uzemní řízení k tomuto opatření tak, aby v nadcházejících letech mohlo dojít k vlastní realizaci.

Žádáte o dotace na projekty Evropskou unii?

Každoročně se snažíme využít všech dostupných dotací k rozvoji Svojanova. Z evropských fondů žádáme o dotaci na modernizaci rozhlasu v celém Svojanově a obnovu veřejné zeleně.

Nezapomínáte na okrajové části Svojanova?

Máme šest místních částí, ale jenom jeden rozpočet. Investiční možnosti jsou značně omezené. Přesto se snažíme každoročně v místních částech alespoň částečně naplňovat jejich potřeby. Každá část má totiž svoji výjimečnost a dotváří význam celého Svojanova.

Další články související s návštěvou Svojanova najdete zde.