Možnost modernizace historického jádra a jeho bezprostředního okolí je podle místostarosty Václava Mačáta v nabídce soukromým investorům, kteří nemají zájem bydlet v okrajových satelitních sídlištích a chtěli by odkoupit pozemky v majetku města, které by bylo možné využít pro výstavbu rodinných domů. Momentálně nabízí Moravská Třebová pro výstavbu domů pouze parcely v lokalitě sídliště Strážnického. Existují však i jiné vhodné parcely ve městě, které je nutné zmapovat. Podle místostarosty Mačáta by se tak mohly zhodnotit plochy, které nyní zejí prázdnotou nebo nemají efektivní využití. Navíc by Moravská Třebová získala moderní atraktivní vzhled díky architektonickému sepjetí starého s novým.