I nadále bude pitná voda hlídána a jednou týdně hygiena udělá tři virologická vyšetření na ověření nepřítomnosti norovirů, a to v lokalitách Polička, Pomezí a Květná, a to minimálně na pěti odběrných místech. V rámci šetření příčiny znečištění bude monitorována podzemní voda v Poličce a jejím okolí. Hydrogeologové z firmy Vodní zdroje Chrudim začnou s odběry v pondělí 19. srpna.