Vážená redakce,

z pozice zástupce odborů i z pozice lékaře pracujícího na chirurgii v Litomyšli musím reagovat na Váš článek z 5. prosince 019 Akutní operace se přesunou z Litomyšle do Svitav.

Ze článku vyplývá, že jsou ve svitavském okrese zcela zbytečně placeny dva operační týmy, což ředitel nemocnic MUDr. Kajzr demonstruje devíti operačními výkony v roce 2018 v době mezi 22-7hod. Číslo je to možné, nevím. Každpádně je to zcela vytržené z kontextu a budí to dojem, že litomyšlští chirurgové jsou přeplácení darmožrouti, kteří ve službách nic nedělají. ÚPS ale trvá od 15:30 + 24 hodin/den ve svátky a víkendy. Pro ilustraci můžu doložit, že jen za poslední 3 měsíce, bylo v Litomyšli v době ÚPS tím "zbytečným operačním týmem" provedeno 54 operačních výkonů.

Dále není pravda, že by se nedostatek prsonálu vyřešil plánovanou změnou. Tíživou až kritickou personální situaci ve Svitavské nemocnici se vedení snaží zazáplatovat přesunem personálu z Litomyšle, a to i za cenu rozvratu kolektivu v Litomyšlské nemocnici. Chystanou změnou se ohledně nedostatku lékařů nezmění nic-lékaři i nadále budou sloužit v Litomyšli ve stejném složení jako dosud, je to dáno požadavky na minimální personální obsazení, zajištění péče na chirurgické JIP a dostupností konziliáře pro další obory. Finanční úspora tedy, pokud vůbec nastane, bude minimální, personální situace zůstane stejná, pouze dojde ke zrušení akutní operativy. Což způsobí zhoršení dostupnosti lékařské péče u těch pacientů, u kterých je časná zdravotní péče nejvíce potřeba – u akutních pacientů vyžadujících operační řešení. Veškerý nápor budou muset zvládnout stávající operační týmy ve Svitavách. Situace je z hlediska pacienta i lékaře, a to jak po odborné, tak po etické stránce těžko akceptovatelná, nicméně možnosti obrany bohužel nemáme žádné.

Lékaři v Litomyšli jsou prakticky rukojmími vedení nemocnice, protože případný odpor jen povede ke zrušení i ambulantní pohotovostní služby (což je ovšem v nedaleké budoucnosti asi stejně plánováno) a jen by to prohloubilo personální rozklad Litomyšlské nemocnice a velmi výrazné zhoršení dostupnosti péče pro občany Litomyšlska. Za viníky by ovšem byli označeni "trucující" lékaři.

Oficiální propagandou se v místních médiích vedení nemocnic snaží vzbudit dojem, že se chystaná změna pacientů prakticky nedotkne. Dopady reorganizace zdravotní péče si může posoudit každý sám…

V Litomyšli, dne 6.12.2019

MUDr. Michal Vlach, Litomyšlská nemocnice, chirurgie, předseda LOK Litomyšl