Objekt za dvě stě tisíc korun odkoupila už v roce 1996. „Práce nám trvaly trochu déle, protože jsme museli shánět peníze,“ vysvětluje vedoucí poličského Pionýra Petr Erbes. Výrazně organizaci pomohlo i samotné město. „Základnu budou využívat nejen poličští pionýři, ale i ostatní mládežnické organizace,“ sděluje Erbes. Dodává, že to bude nejen o prázdninách, ale také v průběhu celého roku. Dnes „slavnostně“ poklepou všichni, kdo se o realizaci projektu zasloužili, na poslední cihlu.

(ap)