Představuje návrhy, jak přispět ke zvýšení atraktivity muzea i zámku. „Při své práci vedoucího muzea a zámku se zaměřím na budování jednoznačného konceptu identity galerie a zámku. V první řadě budu prosazovat jednoznačné vymezení funkcí objektů. V objektu muzea chci postupně rozšiřovat galerijní prostory pro účely dlouhodobých i krátkodobých výstav. Na zámku budu preferovat zvýšení počtu návštěvních okruhů a zajištění provozu objektu jako významné goticko-renesanční kulturní památky,“ popisuje své vize Kočí.