Dlouho očekávaná stavba by měla zajistit dopravní propojení mezi Pardubickým a Jihomoravským krajem a zvýšit atraktivitu sídel v její blízkosti. „O potřebnosti plánované výstavby komunikace není pochyb. Proto podpořím jakoukoliv aktivitu, která směřuje k urychlení celého procesu,“ uvedl moravskotřebovský starosta Miloš Izák.

Iniciátorem petice je Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43. Během ledna letošního roku podepsalo petici dvanáct tisíc lidí.