Dostat se z centra Litomyšle na polikliniku je zejména pro starší lidi problém. Na nadchod přes frekventovanou pětatřicítku vede mnoho schodů. Stavba z 80. let minulého století je navíc ve špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci za desítky milionů korun.

Město se proto rozhodlo, že nadchod zbourají a místo něho postaví nový bezbariérový a s výtahem. Demolice a stavba nadchodu výrazně omezí provoz na hlavním tahu, proto o projektu rozhodovala mimo jiné také Centrální komise ministerstva dopravy, která se v minulosti například vyjadřovala k umístění dálnice kolem Litomyšle. Její členové po projednání a posouzení podkladů schválili záměr bez dalších podmínek a připomínek. „Je to v rámci tohoto projektu klíčová událost, protože souhlas komise a přijaté doporučení je velice důležitým podkladem pro žádost o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury, kterou budeme v březnu předkládat,“ vysvětlil Jaromír Drábek z oddělení projektů a dotací litomyšlské radnice. Za půl roku by město mělo vědět, jestli dotaci získá, nebo ne. Pokud město uspěje, s demolicí starého nadchodu a výstavbou nového by se podle odhadů mohlo začít příští rok. Nová bezbariérová stavba nad průtahem města, která má výrazně usnadnit návštěvy polikliniky, městského úřadu a umožnit rychlé cestování přes střed města, má stát zhruba 43 milionů korun. Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury může být až 32 milionů korun.

STOVKY STROMŮ

Litomyšl neodložila ani projekt na vybudování parku v ulici Z. Kopala, kde má v letech 2021–2022 vzniknout přírodní plocha o rozloze několika hektarů. V parku budou moci Litomyšlané trávit svůj volný čas a relaxovat ve stínu více než 300 stromů a další zeleně. V místě bude i drobný mobiliář a plochy pro setkávání. "Projekt počítá i s vysazením téměř 200metrové linie keřů a s lavičkami, odpočívadlem a dalším mobiliářem. Pro rodiny v místě vznikne loučka s několika hracími prvky pro děti, o kus dále je pak v plánu vytvoření prostoru, kde si budou moci hrát starší děti.

Nejvýš v parku bude položena společenská loučka, v budoucnu s vyhlídkovým altánem," přiblížil projekt mluvčí města Michele Vojáček. Přístupovou cestu do parku zpestří výtvarná díla a místo bude také sloužit pro pořádání drobných akcí, jako jsou komorní koncerty, přednášky nebo tematická setkání. Kromě estetické a ekologické funkce má mít park ochrannou funkci před velkou vodou způsobenou přívalovými lijáky. Jde tedy i o protipovodňové dílo. Litomyšl v únoru podala žádost do Operačního programu životní prostředí a čeká na vyjádření hodnotící komise. Celkem má park stát téměř 12 milionů korun, město žádá o příspěvek 8,5 milionu.

CYKLOSTEZKA

Třetím velkým projektem je stavba půl kilometru dlouhé cyklostezky, která propojí centrum Litomyšle s lokalitou J. Žižky a průmyslovým areálem Saint-Gobain Adfors. V současné době se v místě zamýšlené cyklostezky nachází jen vyšlapaná cesta, ale to by se do budoucna mělo změnit. Město žádá o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury ve výši 4,6 milionu korun. Zbývajících 7,5 milionu korun doplatí město. Když město dotaci získá, začne stavba příští rok na jaře.