V letoším roce vylepšení cest dokončili.
Mlatové pěšiny nahradily vydlážděné chodníky. „Naším záměrem je rozvíjet město celistvě, tedy nejen komunikace a chodníky v ulicích, ale i pietní místa, mezi které patří i hřbitovy," vysvětlil starosta Jaroslav Martinů. Poslední třetí etapa završila původní rozměr projektu. „Chtěli jsme neutěšené cesty dostat do odpovídajícího stavu. Opravili jsme páteřní cestičky. Položili jsme žulovou dlažbu," řekl starosta. Původní byly písčité a jílovité. Oprava pěšin vyšla celkem zhruba na jeden a půl milionu korun. 

HŘBITOV sv. Michala v PoličceHŘBITOV sv. Michala v Poličce