Město v 70. letech dokončilo rekonstrukci pouze přední části domu. Podle projektu architekta Ladislava Kuby by se měl celý objekt vrátit do původního stavu a více zpřístupnit. Podmínkou oprav je ovšem získání dotace z Norských fondů. „Rekonstrukce především oživí střední a zadní trakt dosud nevyužívaného a chátrajícího prostoru domu. Zkvalitní galerijní prostory, ale nabídne také příjemné prostředí pro návštěvníky," uvedla Dana Schlaichertová, ředitelka Městské galerie Litomyšl, která v domě sídlí.

Kavárna i výtah

Nově by se měl vybudovat výtah do prvního patra, rozšířit výstavní prostory, vzniknout dětský koutek a dílna, malá kavárna a posezení na dvorečku. Architekt navrhuje, aby se ve dvorní části odstranila přístavba schodiště a části skladových prostor. Tím se odhalí klenuté oblouky spojovací chodby. Do zadního traktu by se pak mohly přestěhovat obslužné prostory galerie, jako jsou toalety a víceúčelová místnost. S úpravami se počítá i ve druhém podlaží a podkroví.

A co sousedé?

Potřebných zhruba dvacet milionů korun chce město získat z Norských fondů. Podání žádosti a vydání stavebního povolení se však komplikuje. „Máme zažádáno o stavební povolení, nicméně stavební řízení bylo stavebním úřadem přerušeno. V rámci řízení se totiž se svými požadavky ozvala majitelka sousedního domu. Řízení se tak může protáhnout a město bez potřebného dokumentu nemůže žádost do Norských fondů podat. Je šance získat peníze, ale není jasné, zda stavební povolení získáme včas," vysvětlil Antonín Dokoupil z Městského úřadu v Litomyšli. Majitelka vedlejšího domu totiž nesouhlasí s tím, aby se propojení domů vytvořené v minulosti opět zrušilo.

(jik, čtk)

Dům U Rytířů

Dům U Rytířů v Litomyšli byl postaven v renesančním slohu ve čtyřicátých letech šestnáctého století. Patří k nejkrásnějším domům ve městě. Původní vzhled doplňoval vysoký renesanční štít, nahrazený po požáru v roce 1814 empírovou atikou. Kamenná fasáda je zdobena reliéfní dekorativní a figurální výzdobou, jejíž náměty vycházejí z dobových grafických předloh, podle postav dvou ozbrojenců po stranách prostředního okna dostal také dům své dnešní jméno. Kromě nich zdobí fasádu ještě figury studenta, kupce, mořské panny, lva nebo jednorožce.