„V nevyužívaném objektu C bývalého penzionu pro důchodce by měla nově vzniknout kapacita třiadvaceti lůžek v jedno nebo dvoulůžkových pokojích pro klienty s Alzheimerovou chorobou. Na budově D dojde k částečné redukci lůžkové kapacity ze sto jedna na padesát čtyři lůžek, což umožní zlepšit komfort ubytování. Ve třetím podlaží dojde k nové výstavbě pokojů s vlastním sociálním zázemím," přiblížil ředitel sociálních služeb Milan Janoušek.

Rekonstrukce bude financována z prostředků ministerstva práce a sociálních věcí. „Dotace byla schválena. Na investiční akci byl vyčleněn maximální rámec dotace ve výši 36 436 125 korun. Celkové náklady, které počítají se spoluúčastí města, vyšplhají na 48 581 483 korun," upřesnil místostarosta města Pavel Brettschneider. „Aktuálně čekáme na schválení změn projektu, které byly zaslány na ministerstvo. Poté bude zpracovaná projektová dokumentace a následně vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vše se musí stihnout do poloviny příštího roku," dodává Pavel Brettschneider.

Změny, o kterých je řeč, jsou, podle Pavla Brettschneidera, vedeny snahou zvýšit počet jednolůžkových pokojů a souvisejí se zajištěním požární bezpečnosti stavby. „Objekt C byl zpracován pouze ve formě studie a tudíž se při zpracování projektové dokumentace objevila potřeba změny dispozic v souvislosti se stávajícím stavem budovy, přičemž lůžková kapacita zůstala nezměněna. Ostatní změny studie byly technického rázu," vysvětluje místostarosta.

Změny by měly být ministerstvem práce a sociálních věcí schváleny po Novém roce. Potíže ve schvalovacím procesu vedení města, ústy Pavla Brettschneidera, neočekává. „Nebudou žádné problémy, protože všechny změny se konzultují s ministerstvem předem." dodává.
Začátek rekonstrukce penzionu začne ve druhé polovině příštího roku. Prvním krokem bude realizace výběrového řízení na dodavatele stavby. Ukončení celého projektu je stanoveno do konce roku 2018. „Financování akce a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení je stanoveno do 28. ledna 2019," uzavírá místostarosta Pavel Brettschneider.