V jiných městech dávají státní peníze na menší opravy více objektů, v Litomyšli je investují do jednoho. „Opravujeme postupně kostelík svaté Anny na hřbitově, kam vkládáme peníze z programu,“ informuje místostarosta Jan Janeček. „Kostelík slouží nejen pro církevní obřady, ale i občanské, kam rozhodně patří poslední rozloučení,“ zdůvodňuje místostarosta příspěvek na obnovu církevního majetku.