Společně s hlavním aktérem dobročinné akce Jiřím Bílým vystoupil například Ivan Hlas nebo operní pěvkyně Edita Adlerová. „Dětem se koncert líbil. Rádi bychom v tradici pokračovali i nadále,“ popisuje úspěšnou akci ředitel školy Jan Janypka.

Nedávno speciální škola oslavila padesát let od založení. K jubile se dočkali nového výtahu pro postižené žáky a bezbariérového vstupu do budovy.