Litomyšlská společnost vyhlásila v únoru grantové řízení. O finanční podporu se mohly ucházet projekty z oblasti sportu, kultury, ekologie i sféry sociální. „Zaevidovali jsme celkem sedmdesát šest  žádostí. Z toho dvě žádosti, které nesplňovaly kritéria zařazení, byly z výběrového řízení vyloučené," informovala Jana Kalášková ze společnosti Saint-Gobain Adfors CZ.

Rozhodly hlasy zaměstnanců

městnanci společnosti měli právo svým hlasem ovlivnit výsledek grantového řízení a vybrat dva projekty. Jeden za Litomyšl a jeden za Hodonice, kde sídlí závody společnosti. „Další žádosti byly projednané sedmičlennou výběrovou komisí, která se nakonec rozhodla, že dá na názor svých zaměstnanců a finančně podpoří aktivity, které získaly nejvíce hlasů," uvedla Jana Kalášková.

Finanční podpora ve výši padesát tisíc korun směřovala do záchranné stanice Zelené Vendolí. Demonstrační místnost s ošetřovnou pro zvířata je velkým přínosem. Přes okna se mohou návštěvníci dívat, jak pracovníci stanice ošetřují zvířecí pacienty. Mláďata, ale i zvířata v léčení mají klidovou místnost nezbytnou pro jejich uzdravení.

S žádostí o příspěvek byla úspěšná také Petra Hánělová z Litomyšle. Z grantu získala šedesát tisíc na úhradu pedagogického asistenta, který pomůže s integrací a vzděláváním jejího syna, který má poruchu autistického spektra.

Projekt občanského sdružení hiporehabilitace Baneta Janov zaměřený na pomoc dětem, které jsou hendikepované různými druhy postižení, například mentálním, fyzickým nebo psychickým, byl také úspěšný. Grant čtyřiceti tisíci korunami podpořil pokrytí celoročních nákladů spojených s výkonem hipoterapie.

Football Club Moravský Krumlov může s padesátitisícovou podporou nakoupit dresy a míče pro přípravku žáků a dorost. Peníze poslouží rovněž na turnaje a soustředění, ale i na údržbu hracích ploch.

Osmadvacet tisíc korun putovalo také Občanskému sdružení Babybox pro odložené děti na zřizování a provoz dalších skříněk na odložené děti, které mají také právo na život.

Na dvaadvacet tisíc si přišel Sbor dobrovolných hasičů  Hodonice. S finanční podporou pořídí přetlakový ventil    k požární stříkačce. Zabezpečí regulaci tlaku vody v hadicích, předejde případnému utržení, prasknutí či jinému poškození hadice, které by mohlo zranit soutěžící děti.

Ještě nekončíme, budeme pokračovat

Litomyšlská společnost s rozdělováním peněz určitě neskončila. „Vzhledem k velkému zájmu i kladným ohlasům plánujeme tímto směrem pokračovat i v dalších letech," slíbila Jana Kalášková.