Sociálním pracovníkům vzrostou od začátku července platy o 23 procent. Vláda svým nařízením zrušila třetinu nejnižších tarifů, zaměstnanci v sociálních službách se tak posunou do šesti vyšších tarifů, které zůstaly.

„Od nástupu do vlády navyšujeme platy v sociálních službách každým rokem. Jsem ráda, že po diskuzích v koalici se podařilo najít shodu na tomto výrazném navýšení platů pro pracovníky v sociálních službách," pochvaluje si ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Změna

Změna tarifů podle ministryně pomůže téměř 165 tisícům zaměstnanců s nízkými platy. Mezi nimi i desítkám pracovníků v sociálních službách v Pardubickém kraji.

„Vláda rozhodovala mezi třemi variantami a zvolila tu pro zaměstnance nejpříhodnější. Rozhodla také o poskytnutí dotace ve výši 1,1 miliardy korun, které by kraje a poskytovatelé péče mohli použít na růst platů a mezd," sdělil tiskový mluvčí ministerstva Petr Habáň.

Poskytovatelé péče si na nedostatečné finanční ohodnocení fyzicky i psychicky náročné práce dlouhodobě stěžují. Následkem toho je velký nedostatek pečovatelek a pečovatelů, kteří by se starali o seniory a zdravotně postižené.

„Změna se týká sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, jakož i zaměstnanců zajišťujících v sociálních službách ekonomické, provozní, technické, personalistické a administrativní práce, zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených v organizačních složkách," dodává Petr Habáň.

Řešení situace

Rozhodnutí vlády vítá rovněž Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor. „Navýšení platů v sociální službách s účinností od 1. července letošního roku významně přispěje k řešení kritické situace v personálním zajištění služeb a snad i k většímu zájmu o tuto práci," okomentoval vládní nařízení Pavel Šotola.

Asi se nenajde mnoho kritiků, kteří by v navýšení podhodnocených mezd v sociálních službách viděli krok nesprávným směrem. Jiná věc ale je, jaká bude realita. Kraje se obávají, aby vládní nařízení nezůstalo jen na papíře. A bohužel mají k tomu důvod.

„Ze strany ministerstva práce a sociálních věcí stále nedošlo k dofinancování deficitu, který vznikl navýšením platů od 1. listopadu loňského roku. Pokud ministerstvo tyto prostředky neposkytne, budou muset tam, kde jsou zřizovateli sociálních služeb, tento deficit sanovat obce a kraje ze svého rozpočtu," upozorňuje Pavel Šotola.

Obce a kraje jsou samozřejmě jako zřizovatelé sociálních služeb nařízením vlády vázány a musí podle něj zaměstnance odměňovat. V případě neziskových organizací, na které se nařízení vlády nevztahuje a které nemají silného zřizovatele s veřejným rozpočtem, je podle Pavla Šotoly navýšení mezd možné pouze při navýšení dotací.

Peníze chybí

„Ty zatím krajům v potřebné výši chybí, proto s ministerstvem práce a sociálních věcí stále jednáme o potřebě dofinancování deficitu, který vznikl navýšením platů na konci loňského roku," přiblížil Šotola.

Situace navíc komplikuje skutečnost, že rozdělení dotací musí projít několikastupňovým projednáním na kraji.

„Aby dotační prostředky na platy a mzdy dostali poskytovatelé služeb v září letošního roku, je třeba, aby byly kraje o výši částky, kterou obdrží v rámci dofinancování, informovány ze strany ministerstva práce a sociálních věcí do konce června. Rozdělení částek na jednotlivé poskytovatele sociálních služeb podléhá projednání v dotační komisi, dále projednání radou kraje, následně krajským zastupitelstvem," popisuje nutné kroky Pavel Šotola.

Vázání lhůtami

Kraje jsou totiž i při rozdělování financí podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vázány lhůtami, které tato norma stanovuje.

Možnost, že by město dofinancovávalo navýšení mezd v sociálních službách ze svého rozpočtu, si nedovede představit ani místostarosta Moravské Třebové Pavel Brettschneider.

„V rozpočtu máme kolem sedmi procent, kterými ročně přispíváme na sociální a pečovatelské služby, ale nemůžeme přispívat na mzdy všech pracovníků. Na navýšení platů o 23 procent u 60 lidí finanční prostředky nemáme," uvedl Pavel Brettschneider.