Na loňský rok bude řada památek, které jsou v péči pardubického odborného územního pracoviště Národního památkového ústavu, vzpomínat v dobrém. „Svědčí o tom nejen řada obnov památek i restaurátorských zásahů, ale také realizované operativní průzkumy a dokumentace historických staveb či postupné zkvalitňování Památkového katalogu, kde jsou vedeny všechny krajské památky," uvedla tisková mluvčí památkového ústavu Zuzana Vlasáková.

Do čtvrté etapy postoupilo restaurování morového sloupu na náměstí v Poličce. „Sloup je dílem významného barokního sochaře Jiřího Františka Pacáka a řadí se mezi nejhodnotnější a kompozičně nejlépe vyvážené morové sloupy v České republice," přiblížila Zuzana Vlasáková.

Došlo i na obnovu některých hmotných památek ukrytých v mobiliářích církevních staveb. „Jednou z nich je obraz sv. Vojtěcha z kostela sv. Mikuláše v Čisté u Litomyšle, jenž dlouhá léta unikal pozornosti odborníků i veřejnosti a v neutěšeném stavu chátral," upřesnila Zuzana Vlasáková. V souvislosti s jeho plánovaným umístěním do expozice barokního umění v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže v Litomyšli byl vloni restaurován a autorství obrazu bylo přisouzeno italskému malíři Ludovico Sternovi.

„Spolu s obrazem sv. Mikuláše z téhož kostela představují jediná dosud zjištěná díla tohoto umělce importovaná do českých zemí," dodala Vlasáková.
V uplynulém roce rovněž došlo ke zkvalitnění regionální báze Památkového katalogu. „V této webové aplikaci, určené nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti, jsou zpřístupněny základní informace k jednotlivým památkám, včetně fotografií a odkazů na umístění v katastrální mapě," sdělila tisková mluvčí. 

Vloni se navíc seznam památek v Pardubickém kraji rozrostl o dalších deset památek, přičemž čtyři z nich jsou ze Svitavska a tři z Ústeckoorlicka. Už v lednu byl na seznam připsán evangelický kostel v Moravské Chrastové, v dubnu přibylo sanatorium v Jevíčku, v červnu následovala budova školy v Třebařově a poslední památkou, která se vloni na seznam dostala, je soubor budov bývalé textilní továrny v Brněnci. Do areálu továrny přestěhoval svitavský rodák Oskar Schindler za války dvanáct set polských Židů z Krakova, kteří zde přežili holokaust.

Kromě aktivit odborného charakteru pořádá památkový ústav řadu akcí pro veřejnost. „V letošním roce připravujeme některé novinky související se stěžejními tématy pro rok 2017, kterými jsou Baroko a barokní krajina a Rok renesanční šlechty," uzavřela Zuzana Vlasáková. (sme)