Předcházelo mu otevření pozoruhodné výstavy Dary lesa, kterou obsahově připravil pedagog dřevozpracujících oborů českotřebovské SOŠ a SOU Pavel Černý. Panely, které vyrobili žáci dle návrhu v truhlářských dílnách, seznamují veřejnost s typickými českými dřevinami, lesním hospodářstvím i úlohou dřeva v životě člověka.

Poučná výstava je koncipována jako putovní. Zájemci z řad škol, ale i dalších institucí, si ji mohou vypůjčit.

„Naslouchejme symfonii stromů a větrů, melodii pramenů a bystřin, zpěvu ptáků, šepotu luhů a luk, tichu lesů a hájů, vnímejme morseovku deště a mžení, a možná porozumíme a uslyšíme vnitřní varovný hlas pro naše zdánlivě racionální konání,“ nabádal v pozdějším literárním pořadu básník, jehož loňská sbírka „Den stromu“ vzbudila zaslouženou pozornost.

Ve čtvrtečním pořadu představil společně s recitátorem Jaroslavem Hubeným sadu nových básní, jimž dominuje téma vztahu člověka ke krajině, především ke stromům, i téma kořenů domova a lidství.

(jv)