O tom, zda trestně stíhaným lidem zakázat používání cestovních pasů, budou napříště rozhodovat jen soudy a policie. Rozhodl tak ve středu Ústavní soud.
Do této doby tak mohly činit městské úřady a magistráty.

Změnu v zákonu vyvolal případ z Hradce Králové. Zdejší krajský soud projednává případ muže, jemuž úřad odmítl vydat cestovní pas.
Zdůvodnil to tím, že je proti muži vedeno trestní stíhání a hrozí mu nejméně tříletý trest. Neprovedli ani žádné důkazy, které muž navrhoval.
Muž však proti tomuto rozhodnutí podal žalobu.

Krajský soud řízení přerušil a případ předal Ústavnímu soudu. Královéhradečtí soudci měli pochybnosti o ústavnosti zákonné úpravy.

Měli pravdu

Ústavní soud dal Krajskému soudu v Hradci Králové za pravdu.

„Ústavní soud žádosti zcela vyhověl a napadené ustanovení zrušil,“ uvedl v odůvodnění rozsudku soudce zpravodaj Vojen Güttler.

Byla proto zrušena část paragrafu zákona o cestovních dokladech, jenž úřadům odebírání pasů umožňoval. Stane se tak k 31. prosinci 2010.
Do té doby by měli zákonodárci současný zákon změnit.

Ano nebo ne

Podle současného zákona nemají magistráty a městské úřady pravomoc posoudit, zda nevydání či odebrání pasu je, či není oprávněné. Mohou pouze rozhodnout, zda vydat nebo nevydat.

To je právě podle Ústavního soudu chyba.

Spor se týká pouze trestně stíhaných lidí, kterým hrozí nejméně tříletý trest.

„V tuto chvíli mohu pouze potvrdit, že se případ u krajského soudu stále projednává. Z toho důvodu, a to i na přání soudce, nemohu podat žádné konkrétní informace,“ sdělila Deníku mluvčí soudu Iva Matušková.

Podle Ústavního soudu se jedná o podobný případ, který řešil loni na jaře.

Již tehdy rozhodl, že část zákona o cestovních dokladech platná do konce roku 2004 byla protiústavní. Zrušit ji nemohl, protože už byla nahrazena jinou normou, která ovšem stojí na stejném principu. Trestně stíhaní lidé tak v České republice přicházeli v minulých letech o cestovní pasy na základě zákona, jenž odporoval ústavě.