Za poslední roky v obcích a samozřejmě i ve městech vzrostly počty aut. Roste také potřeba dalších parkovacích míst. Poličané se se svými požadavky obrátili na radní. A ti je vyslyšeli. Pustí se do budování parkovišť a do oprav chodníků.

V Poličce každý rok opraví některé vybrané ulice. S touto investicí počítali už i při sestavování rozpočtu. Radním záleží na tom, aby se lidem ve městě nejen dobře žilo, ale aby se jim také dobře chodilo, měli kde parkovat.

Podle plánu

Finanční plán počítá na letošní rok s poměrně výraznou částkou na opravu místních komunikací. Ale lidé budou spokojenější. „Celkem vybudujeme pět nových parkovišť v dílčích lokalitách města a naplánovali jsme několik zásadních oprav chodníků," informoval starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Místa pro auta

Nových parkovacích ploch se lidé dočkají v ulici 9. května, Zákrejsova, T. Novákové u pily a dvě vzniknou v ulici Boženy Němcové. „Některá sídliště vznikala v šedesátých letech, kdy motorismus ještě nebyl tak rozšířený," připomněl Jaroslav Martinů. Letos také dokončí opravu chodníků v ulici Hegerova, Eiseltova, E. Beneše, Čsl. armády a u gymnázia.   Podle starosty na opravy těchto místních částí radní počítají se zhruba šesti miliony korun. Na takové město je to částka poměrně vysoká.

V současné době má radnice vypsané výběrové řízení na  dodavatele. „Naším cílem je vybrat nejvýhodnější nabídku," dodal starosta.