„Současná fáze budování parku Patriotů bude zakončena cestou, která naváže na geoexpozici za Svitavským stadionem,“ přiblížil aktuální plány města manažer projektu Břetislav Vévoda. Cesta povede úhlopříčně v jižní části upraveného území a vyústí na přístupovou cestu k Vodárenskému lesu v blízkosti mostku přes Ostrý potok.  „Návštěvníkům se zkrátí cesta do Vodárenského lesa a omezí se riziko střetu s cyklisty na cyklostezce do Vendolí,“ dodal Břetislav Vévoda.

VĚK ZEMĚ
Nově zřízený chodník bude doplněn o novou naučnou stezku Věk Země. „Stezka bude tematicky navazovat na stávající naučnou stezku s informačními tabulemi na čerpací stanici ve Vodárenském lese a bude se zaměřovat na vývojová stádia Země,“ vysvětlil Vévoda. 

Součástí projektu je rovněž komunikace, která bude sloužit stavební technice pro příjezd do prostoru plánovaného biotopu. „Chodník bude vybudován v přírodním provedení se šotolinovým povrchem,“ upřesnil detaily plánovaných úprav projektový manažer. Chodník má být široký dva metry. Doplněný bude rovněž nezbytnými příkopy pro odvod srážkové vody. Jeho celková délka bude 330 metrů.

„Rozpočtové náklady jsou 1,6 milionu korun, v současné době probíhá stavební řízení, vlastní výstavba je plánována v letních měsících tohoto roku,“ podotkl Břetislav Vévoda.

A proč právě park Patriotů? „Latinské slovo patria znamená vlast. V přeneseném významu pak lásku k ní, ale i k vlastnímu rodišti, krajině a domovině. V původním chápání smyslu slova představoval patriotismus pocit pýchy, hrdosti na místo, odkud pocházíme a jehož si neskromně vážíme. Bez předsudků a falešného vyvyšování,“ vysvětlila tisková mluvčí města Zuzana Pustinová. 

Město ve svém úsilí vědomě navazuje na snahu desítek bezejmenných Svitavanů, kteří po staletí okrašlovali své město. „Lidé si město vybrali pro život a v tomto prostředí se mohli cítit doma. A domov je jednou z obrovských hodnot, které člověk má,“ dodala Zuzana Pustinová.

VLASTNÍ STROM
Park Patriotů byl od začátku koncipován tak, že každý občan či podnikatel měl možnost vysadit v parku svůj vlastní strom či keř. „V ceně zeleně je započítána pětiletá údržba, hnojení, zalévání,“ vysvětlila Zuzana Pustinová. Každý, kdo si strom koupil, získal možnost zúčastnit se vysazení dřeviny. Při vstupu do parku jsou umístěny informační cedule se jmény všech, kteří mají v parku vysazenu svou zeleň.