„Zatímco všechny bazény jsou ztrátové, protože náklady na provoz jsou vysoké, u biotopů, které jsou provozovány ve správném režimu, je tomu naopak. Opravdu vykazují zisk po republice, což jsme si u pěti ověřovali, a čtyři nám to potvrdili," vysvětluje Břetislav Vévoda z městského Centra podpory projektů.

Voda v koupacím biotopu se bude čistit přírodním způsobem, o odstranění nežádoucích nečistot se postarají rostliny v oddělené čistící části. Návštěvníci, kteří využijí vodní nádrž ke koupání, budou platit vstupné. Město proto předpokládá, že by mohla přinášet i zisk. Biotop poskytne návštěvníkům rovněž nezbytné zázemí, včetně volnočasových aktivit.

Přírodní rybník přispěje k zadržování povrchových vod a stabilizaci hladiny podzemní vody. S chovem ryb se v rybníce nepočítá. Obě nádrže budou napájeny z Ostrého potoka, který protéká parkem. Vodu sbírá v nedalekém Vodárenském lese a po celý rok poskytuje velmi čitou vodu. Pro čerpání vody plánují budoucí provozovatelé využívat výhradně energie z obnovitelných zdrojů.

Do budoucna může být zdrojem vody pro biotop rovněž blízký vrt u Lánského rybníka. Podmínkou je, že se podaří ekologickou zátěž z bývalé chemické čistírny. Čerpáváním vody z vrtu by mělo dojít k postupnému snížení hladiny kontaminujících látek na úroveň pitné vody. Projekt je na začátku. Náklady si město netroufá odhadovat. Nejdříve je nutné připravit stavební řízení. Na přírodní rybník by město chtělo získat dotaci.