Park s více než třemi stovkami stromů na ulici Zdeňka Kopala město umístilo nad plánovaný domov pro seniory ve směru na Poličku. Vzniknout by měl v letech 2021 a 2022. Projekt počítá mimo jiné s vysázením asi dvousetmetrové linie keřů, lavičkami, odpočívadlem a mobiliářem. Na své si přijdou i rodiny s dětmi, a to na louce s herními prvky. V plánu je i prostor pro větší děti. Na nejvyšším místě parku bude společenská loučka s vyhlídkovým altánem. Cestu zpestří umělecká díla a město počítá i s místem pro drobné akce, koncerty a setkání. „Výsledkem projektu bude prostor rozkročený mezi městským parkem a krajinou. Bude citlivě respektovat přírodní zákonitosti i potřeby lidí,“ vysvětlila autorka studie Eva Wagnerová.

Nyní je v místě jen pole, ale v minulosti se tam objevovaly remízky, které padly za oběť hospodaření na poli. „Na okrajích parku vysázíme stromy s velkými korunami, javory, kleny a habry. Ty vytvoří okrajovou stěnu a poskytnou stín. Uvnitř parku počítáme s ovocnými stromy, i ty bývaly dříve mezi poli. Půjde o klasické odrůdy jabloní, švestek a třešní,“ uvedl mluvčí města Michele Vojáček.

Několik poldrů

Nejde ale jen o odpočinek pro obyvatele a návštěvníky Litomyšle. „Terén bude vymodelován do vln po stávajících vrstevnicích. Nebude to jenom park, ale hlavně velká plocha pro zadržení vody v krajině,“ podotkl Antonín Dokoupil, vedoucí oddělení rozvoje a investic litomyšlské radnice.

Mezi jednotlivými vlnami se počítá s vybudováním několika poldrů, které pojmou dešťovou vodu. Park tak v případě extrémních srážek ochrání město před povodní. Nepočítá se proto s klasickými cestami, ale jen pěšinami zpevněnými štěrkem a přírodními materiály, aby co největší plocha mohla vsakovat vodu. „Park je unikátní projekt, na kterém pracujeme už delší dobu. Chceme nejenom vybudovat další zelenou plochu ve městě, kde budou moci lidé trávit volný čas, ale park bude i významným prvkem pro hospodaření s vodou v této oblasti. V parku navíc budou vysazeny původní odrůdy stromů, takže i krajině vrátíme aspoň trochu původní podobu, o kterou přišla kvůli intenzivnímu hospodaření v minulých desetiletích,“ dodal starosta Daniel Brýdl.

Město nyní vyřizuje stavební povolení a chystá žádost o dotaci z Evropské unie, jež by mohla uhradit až 85 procent celkových nákladů, které jsou odhadovány na deset milionů korun.