Náměstek hejtmana Roman Línek obhajuje schodek tvrzením, že jde spíš o technický problém, způsobený zpětným financováním dotací z fondů EU. „Je to konzervativní rozpočet, s příjmy jsme počítali kvůli ekonomické kritzi jen v loňské výši,“ řekl hejtman Radko Martínek. Rozpočet navíc počítá s osmiprocentním snížení běžných výdajů.

„Nebude zrušena žádná investiční akce, snížili jsme ale provozní výdaje. Omezíme například nákupy aut,“ uvedl Línek. Dvousetmilionová rozpočtová rezerva z velké části padne na poplácení regulačních poplatků (67 milionů). Kraj se také rozhodl přidat zaměstnancům v krajských zdravotnických zařízeních a v sociálních službách pět procent k platům.