Plicní sanatorium, postavené v letech 1913 až 1926, bylo před třemi roky prohlášeno za nemovitou kulturní památku. „Myslím, že všechny dosavadní úpravy včetně rekonstrukce malebných dřevěných leháren se povedly k všeobecné spokojenosti nás jako investora, uživatelů i dozorujících památkářů,“ uvedl Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, který je zřizovatelem zdravotnického zařízení.

Opravený pavilon plicní rehabilitace se pacientům otevře na začátku června. Zateplení pavilonu S, které naváže na právě dokončovanou rekonstrukci, přijde kraj na 25 milionů korun. Aktuálně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, bude muset vybraná firma velkou část dřevěných kovových oken a dveří repasovat. Tam, kde to nepůjde, se budou dělat přesné rozměrové a tvarové kopie,“ upřesnil náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek. Vnější křídla oken budou osazena tepelně izolačním dvojsklem, zateplen bude strop čtvrtého nadzemního podlaží a půda, oprava čeká i hromosvody.

Veškeré práce budou, tak jako v předchozích případech, probíhat za plného provozu. Začít se má ještě letos, hotovo by mělo být v příštím roce. Plicní rehabilitace se přestěhuje do nově zrekonstruovaného pavilonu a zbytek pracovišť se bude podle potřeby stěhovat v rámci budovy.

Větší komfort

„Rádi bychom do budoucna nabídli pacientům a zdravotníkům větší komfort i ve vnitřním uspořádání. Máme tu jednak izolační lůžka pro pacienty s tuberkulózou, ale také oddělení následné péče pro ortopedické diagnózy, fyzioterapii, rozsáhlý vyšetřovací komplement i kancelářské zázemí ústavu,“ nastínil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Pardubický kraj v průběhu tří let proinvestuje v Odborném léčebném ústavu bezmála 50 milionů. Nejnákladnější byla rekonstrukce pavilonu plicní rehabilitace, která přijde na 39 milionů.