Partnerství roku

Tato soutěž je zaměřena na oblast spolupráce podniků, vzdělávacích institucí, firem a dalších subjektů s konkrétními středními školami. Cílem soutěže je poděkovat a ocenit úsilí podniků a lidí, které v oblasti spolupráce přispívá ke kvalitě vzdělávání naší mládeže a zároveň motivovat ostatní školy a podnikatelské subjekty k následování.

„Kvalitní vzdělání pro praxi a zájem uchazečů, potažmo absolventů o práci v odborných a technických provozech, se totiž bez úzkého propojení vzdělávání a praxe neobejde,“ řekla Marie Málková „A v neposlední řadě tato podpora také motivuje a jistě prohloubí zájem žáků a studentů o zvolený studijní obor,“ dodala.

Soutěž partnerství roku bude realizována každoročně.

Program podpory talentované mládeže

Program má dvě části a je zaměřen na podporu nadaných a talentovaných žáků, ale také těch, kteří s nadanými dětmi pracují a jejich talent a nadání rozvíjejí.

První část ocenění a titul MLADÝ TALENT bude udělena výrazným osobnostem v humanitním, uměleckém, technickém, přírodovědném a sportovním oboru ve věkové kategorii dětí ze II. stupně základních škol a v kategorii středoškolské mládeže.

Druhá část ocenění je určena školám, konkrétním pedagogům a odborným pracovníkům, jejichž práce, úsilí a osobní přístup dovedly žáky a studenty k výrazným úspěchům ve školských soutěžích na republikové či mezinárodní úrovni.

Tato soutěž se bude také opakovat každoročně. První tituly udělí náměstkyně hejtmana Marie Málková už na podzim letošního roku.

Úplné znění Programu podpory talentované mládeže a soutěže Partnerství roku bude od 20. května 2008 včetně všech podmínek a nominačních formulářů uveřejněno na webu Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz.