Dvě fakulty Univerzity Pardubice stále ještě přijímají přihlášky k bakalářskému studiu.

Konkrétně se jedná se o Fakultu elektrotechniky a informatiky (FEI) a Dopravní fakultu Jana Pernera (DFJP).
Univerzita nabízí zájemcům obory, jako jsou například Dopravní technologie a spoje (DFJP), kde je možno studovat například dopravní infrastrtukturu či dopravní prostředky nebo ochranu životního prostředí, či Informační technologie nebo Elektrotechniku a informatiku (FEI).
Přijímačky vrcholí

Případní zájemci by si měli pospíšit, protože konečný termín pro podání přihlášky k bakalářskému studiu je stanoven pro obě fakulty na pátek dvacátého srpna.

Přijetí bez zkoušek

„Hlavní přijímací řízení, tedy zejména do bakalářských programů, se však uskutečnilo již v červnu,“ uvedla mluvčí pardubické univerzity Valerie Wágnerová.

V druhém kole přijímacího řízení se tedy jedná o přijetí jednotlivců nebo desítek studentů, podle potřeb fakulty a oborů.„Jde pouze o kolo doplňující počet stavů, proto přijímací řízení neprobíhá formou testů, ale uchazeči jsou přijímáni buď na základě výsledků studia ze střední školy, nebo je sestaveno pořadí podle výsledků maturitního vysvědčení,“ konstatovala Valerie Wágnerová.

Studium i zábava

Pardubická univerzita může kromě celé řady oborů se společensko–vědním, ekonomickým, historickým, filozofickým, sociologickým či uměleckým zaměřením nabídnout také ubytování na kolejích v blízkosti univerzitního kampusu, kde se žije aktivním studentským životem. Vysokoškoláci tu najdou vyžití v oblasti kultury, sportu nebo mezi studenty tak oblíbených klubových aktivit.

KRISTÝNA TUREČKOVÁ