„Před chvílí jsme obdrželi souhlas s vyšetřováním na Covid-19 od Státního zdravotního ústavu pro Pardubice a Litomyšl,“ informoval večer ředitel nemocnic Tomáš Gottvald. V budoucnu by se mohlo připojit i Ústí nad Orlicí.

Ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald již v pátek dopoledne označil jako lživé dohady, že prý nechce podpořit Litomyšlskou nemocnici v přípravě na testování viru Covid-19. V současnosti se testování pro Pardubický kraj provádí až ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a stát jen neochotně připouští možnosti testování v jiných než 18 pověřených laboratořích. „Není to o mé neochotě nebo neochotě státu pro rozšíření stávající sítě laboratorních pracovišť. Jde jen o to, aby ta nová měla zajištěnou dostatečnou validaci (ověření, kontrolu – pozn. red.) získaných rozborů. Musí to splňovat nějaká pravidla,“ vysvětlil ředitel Tomáš Gottvald. Problém je podle něho také ekonomika testů. Aby byly dostatečně průkazné, jsou poměrně nákladné. Onemocnění Covid-19 musí například potvrdit hned dva takové negativní testy vzorků za 24 hodin.

„Laboratoře jako zdravotnická zařízení, aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, musí mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován,“ vysvětluje přísnost pravidel Státní zdravotní ústav. Laboratoře, které mají zájem být v síti laboratoří vyšetřujících přímým průkazem původce COVID-19, o to mohou státní zdravotní ústav zažádat.

Ilustrační foto.
Do Pardubického kraje dorazily respirátory pro zdravotníky