„Společně si zazpíváme a zavzpomínáme na tradici otevírání studánek ve Vlčkově. Odjedeme společně linkovým autobusem ve 12.30 hodin z autobusového nádraží do Zhoře. Jako vloni půjdeme pěšky lesem ke studánkám a odtud do Vlčkova. Pro účastníky této oslavy přírody je připravena na zpáteční cestu kyvadlová doprava z Vlčkova do Litomyšle," uvedla Jindřiška Kubíčková ze Sboru paní a dívek z Litomyšle.

„Nezapomeňte, že každá studánka v lese na hladině nebe nese, kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo…"