Jejich prodej vynese téměř čtyřicet tisíc korun pro projekt Adoptuj panenku. Jedná se o akci, jejímž smyslem je získat finanční prostředky z prodeje panenek vyrobených v rámci výtvarné či pracovní výchovy na základních a středních školách. Peníze využijí na očkování proti šesti smrtelným chorobám dětí v rozvojových zemích. Studentky druhých ročníků litomyšlské pedagogické školy se do projektu samy aktivně zapojily. „Panenky děvčata vyráběla v předmětu polytechnická výchova. Dost času však jejich zhotovení věnovala ve volném čase,“ uvedla učitelka Dagmar Kroulíková. Samozřejmě panenkám nechyběl rodný list se jménem, zemí původu, datem narození a adresou tvůrce. (fru)