Co bude s unikátním nálezem dál, ukážou nejbližší dny. Starosta Václav Slechan by desky rád nechal zrestaurovat.

„Chtěli bychom to udělat, muselo by ale souhlasit zastupitelstvo. Pokusíme se desky získat pro obec,“ říká starosta.

Kovové desky byly původně umístěné na západním průčelí, po obou stranách vstupu do barokní kaple sv. Rocha, která dodnes stojí na návsi po pravé straně silnice II/368. Kdy byly desky z fasády kaple, která je od roku 1958 kulturní památkou, odstraněny, není dosud spolehlivě objasněno.

Z prozatím dostupných informací se zdá, že desky ukryli za druhé světové války, v dubnu roku 1940 místní němečtí obyvatelé Březiny z obavy, že by mohly být, podobně jako zvony z kaple, zabaveny pro válečné účely. Pokud tomu tak skutečně bylo, jedni Němci tak zachránili vzpomínku na svoje předky před jinými Němci, kteří byli součástí nacistického aparátu Třetí říše.

Kdy přesně byly pamětní desky osazeny na fasádu kaple, není prozatím známo. Muselo k tomu však dojít nejdříve po roce 1923. Z tohoto roku totiž pochází pomník obětem první světové války na hřbitově v Křenově. Na čtyřech stranách soklu pomníku jsou nápisové desky, které připomínají jména válečných obětí z osmi obcí křenovské farnosti, mezi nimi i z Březiny. Na rozdíl od právě nalezených, původních desek chybí na pomníku v Křenově jména čtyř březinských obětí.

Na deskách, které se až na korozi a drobně poškozený dolní roh jedné z nich, zachovaly ve vynikajícím stavu, jsou jména padlých i po téměř 80 letech bez potíží čitelná. Ve Velké válce padlo celkem 26 někdejších německých obyvatel Březiny. Nejvíce, celkem devět mužů ztratilo život hned v prvním roce válečného konfliktu, po čtyřech obětech si vyžádala válečná léta 1915 až 1917 a v posledním roce bojů padl jeden březinský občan. Patrně na následky válečných zranění zemřeli v letech 1919 tři a 1922 jeden válečný veterán. Šestnáct obětí si vybrala ruská fronta, šest vojáků padlo v Itálii, dva v Haliči a jeden v Polsku. Poslední z obětí zemřel v sousední Dlouhé Loučce.

Pamětní desky obětem první světové války:

(první deska)
Vergiss der teuren Toten nicht in Körner 
Weltkrieg 1914-1918

1914
1. Frumolt Franz No. 1 Russland
2. Hock Heliodor No. 17 Russland (na pomníku v Křenově neuveden)
3. Janik Franz No. 20 Russland
4. Lang Hubert No. 52 Russland
5. Niederle Alois No. 14 Russland
6. Orner Adolf No. 28 Russisch Polen
7. Richter Franz No. 50 Russland
8. Schneeweins Josef No. 80 Russland
9. Schuppler Adolf No. 83 Russland

1915
10. Bieberle Heinrich No. 6 Russland
11. Bieberle Hans No. 81 Galizien (na pomníku v Křenově uveden jako Bieberle Johann, Lehrer)
12. Dworschak Hubert No. 30 Russland
13. Huslik Rudolf No. 28 Russland (na pomníku v Křenově uveden jako Huslig)

(druhá deska)
Vergiss der teuren Toten nicht in Körner
Weltkrieg 1914-1918


1916
14. Hickl Josef No. 58 Italien
15. Naroschni Alois No. 4 Russland
16. Orner Robert No. 28 Russland
17. Richter Rudolf No. 50 Russland

1917
18. Bieberle Raimund No. 48 Italien
19. Hock Ferdinand No. 17 Galizien (na pomníku v Křenově neuveden)
20. Lang Julius No. 52 Italien
21. Rupprich Alois No. 18 Langenlutsch (na pomníku v Křenově neuveden)

1918
22. Gilke Josef No. 85 Italien

1919
23. Etzler Adolf No. 71 Italien
24. Richter Hans No. 13 Russland
25. Schuppler Alois No. 7 Russland

1922
26. Hock Adolf No. 17 Italien (na pomníku v Křenově neuveden)