Letitá služba

Anna Vomáčková pochází sice z Lubné, ale už třináct let žije u dcery Marie v Chotěnově. Narodila se 29. srpna 1907 jako nejstarší ze čtyř dětí. Její život rozhodně nebyl snadný. „Ve čtrnácti letech nastoupila do služby, nejdříve v Lubné a potom sloužila osm let u Lenochů v Říkovicích. S manželem Františkem měli pět dětí,“ uvedla sousedka a blízká přítelkyně rodiny Anna Tmějová.

S manželem Františkem hospodařili až do roku 1958, kdy vstoupili do zemědělského družstva. Anna pracovala na poli a její choť ve stavební skupině. František ovšem v roce 1989 zemřel a stařenka se následně úpřestěhovala z Lubné k dceři.

Zažila císaře

Anna Vomáčková je i ve svých sto letech poměrně čilá a neustále sleduje dění kolem sebe. „Sama k nám chodí občas na návštěvu. Pamatuje si spíše věci z minulosti a umí spoustu básničeka modliteb,“ říká Anna Tmejová, která bydlí naproti a je současně manželkou zdejšího starosty.

Vzpomínek má jistě mnoho, protože ještě pamatuje Habsburské císaře a všechny československé a české prezidenty. Během svého dlouhého života prožila první i druhou světovou válku, vznik republiky, bouřlivé převraty v letech 1948, 1968 i listopad 1989.

Navíc je tato milá stařenka nejstarší členkou lidové strany v Pardubickém kraji. „Vážím si její schopnosti vytrvat věrně hodnotám, ve které věřila, i v dobách pronásledování a totality,“ sdělil vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek, který zaslal chotěnovské oslavenkyni s předstihem blahopřání poštou.