„Posuzování všech zdravotnických zařízení stejným dotazníkem považuji za neobjektivní. Nemocnice v České republice jsou rozdílné. Shledávám výrazný nepoměr mezi špičkovou klinikou a malými ústavy. V každém městě jsou lidé zvyklí na jinou úroveň poskytovaných zdravotnických služeb a podle toho je také hodnotí,“ poukazuje na nedůvěryhodnost výsledků ekonomický náměstek Nemocnice ve Svitavách Pavel Špaček.

Jeho názor však nesdílí tiskový mluvčí litomyšlské nemocnice Adrian Nemšovský: „Akce má rozhodně smysl, a to především z pohledu našich klientů. Přihlásili jsme se stejně jako minulý rok. Jde nám především o zkvalitňování našich služeb,“ říká Nemšovský.

Prestižní anketa

Litomyšlští se vloni umístili na prvním místě v Pardubickém kraji. Protože výsledky ankety byly výrazně medializovány, vstoupila do druhého ročníku hodnocení také svitavská nemocnice. Ta však již nějaký čas oslovuje pacienty vlastními dotazníky. Na základě anonymních výsledků například rozvázali poměr s několika zaměstnanci, na které si pacienti stěžovali.

Hospitalizovaní o možnosti známkování vědí. Tvrdí však, že raději sami řeknou personálu o případných problémech. „Když se mi něco nelíbí, tak to sdělím přímo, než abych vyplňoval dotazník. Pročetl jsem si práva pacientů a ti mají dost velký prostor na to, aby si případné neshody se zdravotníky vyjasnili,“ říká Jiří Bebar z Březinek, který je na vyšetření ve svitavské nemocnici. Nemyslí si, že by výsledky ankety byly vyvážené. Jiné požadavky na kvalitu péče mají mladí a jiné staří lidé. „Každý by se měl zkrátka ozvat, když je s něčím nespokojen,“ radí Jiří Bebar.

Anketa potrvá do 4.listopadu. Dotazníky s vyplněným jménem budou slosovány.

 

Nemocnice České republiky roku 2007 je celostátní projekt neziskové organizace HealthCare Institute. Ta pomáhá zvyšovat kvalitu péče o pacienty v nemocnicích v ČR ve smyslu ohleduplnosti a porozumění zdravotnického personálu a dodržování kodexu práv pacientů. Ve svitavském okrese se akce účastní nemocnice v Litomyšli a ve Svitavách.Hlavní myšlenkou projektu je nárok na slušné, přátelské a ohleduplné zacházení s pacienty. Právě ti hlasují a vyplňují dotazníky, které mají k dispozici na ambulancích nemocnic nebo elektronickou formou. Cílem celostátní akce je pravidelně vytvářet aktuální žebříček českých nemocnic z pohledu měření spokojenosti jejich klientů, a tím podporovat rozvoj pozitivní komunikace mezi lékařem, sestrou a jejich pacienty.

Tento celostátní projekt letos proběhne ve dnech 10. září až 4. listopadu 2007 na těchto internetových stránkách. Vše vyvrcholí závěrečnou odbornou konferencí s názvem Efektivní nemocnice na téma "Zvyšování produktivity, výkonnosti a ziskovosti českých nemocnic" ( 27. listopadu 2007, hotel Atom Ostrava ).