Od slavnostního otevření Ottendorferovy knihovny uplynulo letos 21. srpna 130 let. Kulaté výročí se neobejde bez oslavy, kterou na sobotu 10. září společně připravily městské muzeum, knihovna a středisko kulturních služeb ve Svitavách. V sobotu se lidé dostanou od 13 do 16 hodin do budovy a mimořádně i do depozitáře Ottendorferovy knihovny, a to v rámci Dnů evropského dědictví 2022.

Ve stejnou dobu se uskuteční projekce filmu Otevření knihovny ve Svitavách z roku 2007, filmových záběrů z vernisáže výstavy o Valentinu Oswaldovi Ottendorferovi z roku 1992 a z odhalení pamětní desky V. O. Ottendorfera z roku 2000.

V 17.30 hodin je na programu v městském muzeu vernisáž výstavy Ottendorferova knihovna v proměnách času.

Oslavy doplní městská hra pro malé i velké na téma knihovny včera a dnes. Nebude chybět přednáška o V. O. Ottendorferovi a jeho knihovně. Slavnost v 19 hodin uzavře recitál šansonů v podání Jany Musilové za doprovodu klavíristy Tomáše Zedka přímo v knihovně.

INFOBLOK: Stavbu knihovny a čítárny financoval mecenáš Valentin Oswald Ottendorfer. Budova byla otevřena roku 1892 a knižním fondem patřila k největším německým veřejným knihovnám na Moravě. Autorem projektu stavby byl brněnský architekt Germano Wanderley. Koncertní sál je nejkrásnějším společenským sálem ve městě.