Veřejné zasedání zastupitelů se koná dnes v 16 hodin ve velké zasedací síni městského úřadu.

Objeví se znovu otázka domu dětí a mládeže na dnešním veřejném zasedání zastupitelů města? Petici se stovkami podpisů za zachování instituce ve stávajících prostorách vedení města již obdrželo. Zastupitel a dlouholetý pracovník domu dětí Mário Kučera je rozhodnutý kauzu bezúplatného převedení, či nepřevedení domu městu opět předložit. Ovšem paradoxně chce hlasovat stejně jako minule, tedy pro nepřevzetí. Objekt tak stát zřejmě prodá v dražbě. Radní přesto nesdílejí obavy některých obyvatel z toho, že ztratí možnost ovlivňovat, co s objektem na lukrativním pozemku bude.

Nevole a petice

Objekt domu dětí a mládeže (DDM) spojený s takzvaným „okáčkem“ městu nabídl prostřednictvím kraje k bezúplatnému převodu před několika měsíci stát. Tehdy jej po dlouhých letech soudních tahanic nabyl. Zastupitelé tuto možnost odmítli, jelikož jeho oprava by byla podle nich velmi nákladná. Část objektu je „vybydlená“ a třetina, kde probíhají kroužky a sídlí vedení DDM, by také nějaké peníze na opravu potřebovala. Podmínky bezúplatného převodu také navíc hovořily o desetiletí, kdy by nemovitost město nemohlo využívat jinak než k nevýdělečné činnosti. Tedy ani třeba pronajmout. Také proto a vzhledem ke krizi, díky níž klesly podle starosty Jiřího Brýdla příjmy města z daní, se zastupitelé shodli, že dům nepřevezmou. Rozhodnutí vzbudilo u mnoha obyvatel města nevoli. Pracovníci DDM iniciovali petici. Ta se rychle plnila podpisy. „Za současný stav objektů nemůžeme my, ani město. Ale proč bychom se neměli nepokusit ho zachránit,“ říká Jana Kučerová, hospodářka domu dětí. S ní souhlasí i Jaroslav Charouz, ředitel DDM. Poukazuje na možnost získání peněz na opravy z evropských fondů s tím, že Svitavy jsou v této oblasti velmi úspěšné.

Odpůrci mu ale naopak vyčítají, proč už nějaký projekt dávno nepředložil. Jaroslav Charouz spíše sází podle vzoru jiných domů dětí v republice na možnost získání finančních prostředků z vlastní hospodářské činnosti. Zastupitel a dlouholetý pracovník DDM Mário Kučera sdělil, že je rozhodnutý otázku bezúplatného převzetí objektu znovu předložit na dnešním zasedání zastupitelů „Udělám to. Ale mohu říci, že budu hlasovat stejně jako před tím,“ řekl Mário Kučera před několika dny. Tedy zvedne ruku pro nepřevzetí objektu.

Čeho se bát?

Vedení města se nebojí toho, co s objektem bude, až jej získá nový majitel. Na otázku, zda nepanují obavy z toho, že by mohl svou činností ve městě způsobit komplikace nebo že by zde třeba vznikla asijská tržnice či sklad, odpověděla místostarostka Marcela Sezemská. „Zatím nevím, z čeho mám mít strach. Neuvažovala jsem o tom,“ řekla Marcela Sezemská.

Činnost domova dětí ale chtějí zastupitelé zachovat. Vedení a administrativu domu dětí a mládeže plánují přesunout do bytu po školníkovi do základní školy na Felberově ulici.

Minulý týden již s pracovníky a vedoucími kroužků zahájili radní jednání o tom, kde konkrétně by jejich činnost probíhala. Učeben vybavených počítačovou technikou je podle nich v městských budovách dostatek. Kromě toho vedení města poukazuje na to, že činnost mnoha kroužků probíhá mimo stávající areál, především na sportovištích.

Využití objektů pro kulturní vyžití obyvatel se rovněž radnici zdá jako nadbytečné. „Na kulturu máme Fabriku. Je zde také Trám, kde jsou úžasné prostory ve dvou patrech. Činnost dramatické školičky by se dala k domu dětí přidružit a vzniklo by nové zázemí v centru. K dispozici jsou i prostory v Nadaci J. V. Plívy na náměstí,“ uvedl Jiří Petr, vedoucí odboru školství a kultury svitavské radnice. Vedle domu dětí nabídl stát prostřednictvím kraje Svitavským také přilehlý park. O ten radnice zájem má. Rada města doporučila zastupitelům, aby schválili jeho převzetí.