„Cílem této akce je, abychom mohli práci naší organizace představit veřejnosti a klienty seznámit s pracovníky, kteří zajišťují služby. Je to z toho důvodu, že když si zájemci objednají službu, například dopravu osob nebo osobní asistenci, tak my k nim vyšleme pracovníky a pomůžeme jim. Ale klienti se těžko setkají s lidmi, kteří to vše v naší centrále zajišťují," uvedla Ludmila Benešová, vedoucí Střediska sociálních služeb Salvia. Pracovníci centra se snaží pomáhat osobám se zdravotním postižením, chronicky nemocným a seniorům.

„Nabízíme jim několik druhů služeb. Hlavně odborné sociální poradenství, osobní asistentství, přepravu osob, půjčujeme i zdravotní pomůcky a v neposlední řadě potřebným nabízíme zdarma možnost konzultovat právní otázky týkající se práce s naším právníkem," dodala Ludmila Benešová. Klienti jsou podle ní s péčí spokojení. To potvrdila i paní Vrbová.

I ona využívá služeb centra. „Nevím, co bych si bez nich počala. Jsem nemocná. Když musím něco vyřídit, třeba u doktora, sama bych se tam už nedostala. Proto si tady objednávám přepravu," popsala seniorka svou situaci.

Salvia má celkem sto třicet pět klientů osobní asistence. Zajímavostí je, že dospělé osoby tvoří menšinu. Více než osmdesáti osobám, kterým centrum pomáhá, ještě nebylo ani osmnáct let. „Je to dané tím, že když jsme před patnácti lety začínali, tak jsme poskytovali pomoc jenom dětem. Na základě zájmu dospělých jsme poté naši nabídku rozšířili. Musíme se přizpůsobit požadavkům zájemců," vysvětlila Benešová.

Pomáhají i města

Naslouchání přáním klientů je pro středisko důležité i z důvodu financování. Prostředky na provoz totiž získává z dotací, grantů, sponzorských darů a peněz, které zaplatí zájemci za služby. Centrum si tak vydělává nejenom poskytováním osobní asistentce a dopravou, ale také prodejem drobných kompenzačních pomůcek, například baterií do sluchadel, půjčováním vozíků a chodítek. Nejdůležitější pro fungování organizace je však pomoc Pardubického kraje a jednotlivých okolních obcí a měst. Na provoz například přispívá Polička, Litomyšl, Moravská Třebová, Jevíčko, Dolní Újezd a především Svitavy.

Plánují nákup auta

Posledně zmíněné město Salvii přispělo sto tisícovou dotací na nákup nového vozu. 
K dispozici by měl být v srpnu. Celková částka se bude pohybovat kolem tří set tisíc korun. Organizace se na podzim plánuje zúčastnit veletrhu sociálních služeb. „Budeme mít možnost tam prezentovat naší organizaci a to, co děláme. Můžeme se tam seznámit opět s novými pomůckami," shrnula plány Benešová.