„Rozhodli jsme o tom v rámci hledání finančních rezerv ve výdajích. Elektrická energie pro potřebu organizací zřizovaných a zakládaných krajem a krajský úřad bude nakupována centrálně. Včera Rada kraje projednala a schválila zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku o sdružených službách dodávky elektřiny. Očekáváme, že se nám s přispěním centrálního dodavatele elektrické energie od 1. 1. 2011 podaří ušetřit 10 až 15 procent nákladů. Každoroční úspora tak může dosáhnout až desetimilionového efektu. Kraj bude vystupovat za 125 subjektů, což je nejen krajský úřad, ale i všechny další organizace, které kraj zřizuje. Výběr dodavatele bude proveden formou elektronické aukce,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.