Snažíme se, aby silnice vedla dále od města. Kdyby se komunikace R35 vrátila do trasy, která byla kdysi schválena v územním plánu Litomyšle jako dvoupruh a ne jako čtyřpruh, znamenalo by to velké problémy. Především by silnice odřízla Kornice. Navíc by se zmenšily možnosti rozvoje města. Velké problémy by ta situace znamenala rovněž pro samotnou Litomyšl. Myslíme si, že bychom se měli bránit, aby k této variantě nedošlo. Doplatily by na ni především Kornice. Jestli došlo při schvalování k procesním chybám, nevím, ale je to možné. Jednání o celé záležitosti ještě neskončila. Zatím jsme nedostali žádnou oficiální zprávu. Uvědomil jsem si ale, že lidé v dnešní době protestují proti všemu. Sobecký zájem jednotlivce vítězí nad zájmy ostatních. Do města se valí tisíce aut denně, všichni to tady dýcháme… Postoj některých lidí je nepochopitelný.