Kandidovat do zastupitelstva obce může každý volič, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva. To jsou i úředníci či vedoucí odboru, a to nejen u městských, krajských, ale i finančních úřadů. Pokud jsou zvoleni, musí se zabývat otázkou neslučitelnosti funkcí, kterou řeší volební zákon. Zde je přímo uvedeno, že funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná u zaměstnance, který vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti obce a je jmenován starostou. Zde je nutné si uvědomit, že řada zaměstnanců vykonává jen činnosti na úseku samosprávy a zde potom překážka neslučitelnosti není. Pro názornost uvedu příklad. Zaměstnanec obce, který vykonává agendu občanských průkazů, cestovních dokladů či matrikářka nemohou být členy zastupitelstva, protože vykonávají agendu na úseku přenesené působnosti. Toto je vždy upraveno v zákoně. V případě vzniku neslučitelnosti má člen zastupitelstva možnost do tří dnů po ustavujícím zasedání zastupitelstva učinit úkon směřující ke skončení pracovního poměru a do tří měsíců. Po tomto zasedání pak předložit doklad o tom, že důvod neslučitelnosti pominul.

Milena Holasová je vedoucí správního odboru na městském úřadě v Litomyšli.

(pš)